MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

22 MĖNESIŲ KELIONĖ SAVANORYSTĖS LINK

Marijampolės savivaldybėje jau treti metai įgyvendinamas nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) pokyčio projektas „Savanorystės, pagrįstos tarpinstituciniu bendradarbiavimu, modelio sukūrimas Marijampolės savivaldybėje“, kuriuo siekiama skatinti savanorystę sudarant prasmingos savanoriškos mokinių veiklos sąlygas ugdymo įstaigose bei kitose organizacijose.

Projekto temą pasirinkti paskatino nepakankamas bendruomenės narių įsitraukimas į savanoriškas veiklas ugdymo įstaigose, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stoka ir informacijos apie savanoriškų veiklų atlikimo galimybes trūkumas.

Marijampolės savivaldybės kūrybinę komanda tikisi, jog įgyvendinat modelio veiklas ugdymo įstaigose išaugs mokinių įsitraukimas į savanoriškas veiklas mokykloje ir už jos ribų, tėvai aktyviau įsitrauks į ugdymo procesą, gerės mokinių pasiekimai ir savijauta mokykloje, ugdoma jų socialinė, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Bus plečiamas pradėtas kurti savanoriškų veiklų idėjų bankas, besiremiantis švietimo lyderių iniciatyvomis bei įtraukiantis socialinius partnerius. Savanoriškos veiklos praktikos skatins mokinių ir mokytojų lyderystę. Šis projektas – tai investicija į kiekvieno Marijampolės savivaldybės mokinio asmeninę pažangą.

Š. m.  balandžio 30 d.  Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda kartu su Meilės Lukšienės švietimo centru organizavo baigiamąjį projekto renginį - patyriminę konferenciją „Pokyčio projekto rezultatai: savanorystės link“. Jame pristatytas savanoriškos veiklos modelis, savanoriškos veiklos patirtys ugdymo įstaigose, aptartos mokyklų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybės. Konferencijos dalyviams - ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, mokiniams, nevyriausybinių organizacijų atstovams - buvo sudaryta galimybė praktiškai patirti savanorystę įvairiose organizacijose.

Konferencijoje apie bendruomeninio bendradarbiavimo iššūkius ir galimybes organizacijoms kalbėjo lektorius, įmonės “Kitokie projektai” konsultantas Paulius Godvadas. Jis įdomiai apibūdino bendradarbiavimo rūšis. Iš jų išskyrė „bendruomeniavimą“, kuris turi stipriausią poveikį organizacijai: įtraukia narius, stiprina pasitikėjimą ir tarpusavio ryšius,  padeda priimti naujus sprendimus.

Kūrybinės komandos nariai A. Kulbokienė ir E. Tulickas pristatė projekto rezultatą - savanoriškos veiklos modelį, grįstą tarpusavio pasitikėjimu, bendradarbiavimu, laisva valia. Šis modelis skirtas visų tipų ugdymo įstaigoms. Jį sudaro priemonės (renginiai), ateinančios į mokyklą, vykstančios jos viduje ir už mokyklos ribų. Projekto įgyvendinimo metu, kuriant modelį, remtasi mokyklų patirtimi,  kiekvienas renginys išbandytas ugdymo įstaigose. Kūrybinė komanda parengė kiekvienos priemonės aprašymą,  kuriame numatyti renginio organizatoriai, dalyviai, dalininkai, trukmė, rezultatas, pagrindinės veiklos. Jais galės pasinaudoti ugdymo įstaigos organizuodamos veiklas. Modelio apraše pateikti atlikimo ir poveikio rodikliai, kuriais bus galima pamatuoti pokytį. Modelio ciklo trukmė – vieneri mokslo metai.  Šis savanoriškų veiklų modelis padės ugdyti mokinių socialines kompetencijas ir vertybines nuostatas, gerės jų pasiekimai, pažanga ir savijauta mokykloje. Efektyvi ir prasminga socialinė pilietinė veikla stiprins mokyklos bendruomenę, skatins tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Konferencijoje savanoriškos veiklos patirtimi pasidalijo mokiniai ir pedagogai. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos II c klasės gimnazistės Aistė Bendoriūtė, Gabrielė Jurkutė ir Monika Tubelevičiūtė pristatė pranešimą „Savanorystė - noras ir galimybė padėti kitiems. Patirtis ir įgūdžiai”. Jos kvietė bendraamžius prasmingai praleisti laisvalaikį savanoriaujant, būti drąsiais ir aktyviais ieškant veiklų organizacijose.

Ugnė Milišauskaitė, Želsvos pagrindinės mokyklos aštuntokė, pranešime „Kaip savanoriška veikla praturtino mano gyvenimą” pasidalijo savo mokyklos bendradarbiavimo su Marijampolės krašto Samariečių bendrija istorija. Savanoriškos veiklos jai padėjo susirasti draugų, įgyti patirties, keliauti, mokytis atjautos ir gerumo.

Kaip veikia savanoriškos veiklos idėjų bankas mokykloje pristatė „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Evaldas Taputis.

Kokia prasminga gali būti „171 diena su savanoryste” pasidalijo  Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos socialinė pedagogė Jolita Žukelienė.

Marijampolės vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Lazauskienė,  pranešime „Išsipildžiusi vaikystės svajonė – savanorystėje” papasakojo, kaip kantriai, žingsnis po žingsnio, ji siekė savo tikslo- tapti futbolo trenere.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę praktiškai patirti savanorystę įvairiose organizacijose: Trečiojo amžiaus universitete, laikraščio „Suvalkietis“ redakcijoje, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, Visuomenės sveikatos biure, Kultūros centre, Kraštotyros ir Lietuvos Prezidento K. Griniaus muziejuje, Socialinės pagalbos centre,  Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės skyriuje, Šv. Vincento Pauliečio parapijos socialinės globos, Švč. Marijos ir švento arkangelo Mykolo globos namuose.

Patirčių organizacijose pristatymo metu konferencijos dalyviai papasakojo, kokias veiklas atliko, ką išgirdo, pajuto, suprato. Visi vieningai nusprendė, kad savanorystė- tai  neįkainuojama patirtis, savęs išbandymas, vertybių pasitikrinimas ar profesijos pasirinkimas.

Dalyvių įspūdžiai:

„Supratome, kad organizacijoms trūksta savanorių, o kai kurios įstaigos nėra pasirengę juos priimti“, „reikia emociškai pasiruošti patyrimams“, „svarbu gerai apmąstyti veiklos kryptį ir nebijoti išbandyti“, „ reikia vertinti tai, ką turi – branginti savo senelius, kol jie gyvi “.

„Pajutome abipusę naudą, motyvacijos bangą, kad daryti gera yra gera“.

„Išgirdome, kad esame reikalingi, kad pagalbos reikia visada“.

„Susimąstėme apie būsimą senatvę “, „senjorai – tai pavyzdys kitiems“.

„Savanorystė neįkainuojama patirtis, kurioje išbandau save, kuri padeda apsispręsti”.

Marijampolės savivaldybės LL3 pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai apibendrindami 22 mėnesių kelionę, projekto patirtis ir pamokas, pasidžiaugė patirta bendryste, įgytu pasitikėjimu ir drąsa veikti. Jie palinkėjo ugdymo įstaigų atstovams kantrybės ir susitelkimo, kurie svarbūs siekiant bendro tikslo – savanoriškų veiklų modelio įgyvendinimo. Projektas baigėsi, tačiau kelionė  savanorystės link prasideda…

 

 

Asta Kulbokienė ir Aušra Šmulkštienė,

“Lyderių laikas 3” Marijampolės savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narės