MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2014 m. spalio mėn. mokymai

Projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“

Inovatyvių mobiliųjų įrenginių ir skaitmeninių mokymo priemonių (smp) naudojimas ugdyme

(Iki mokymų dalyviams būtina užsiregistruoti ,,Ugdymo sode” (https://sodas.ugdome.lt/) ir turėti paskyrą ,,Google” sistemoje)

Varėnos savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai N. Saldienė,

Ž. Tautvydas

13-14 d.

9.00 val.

Varėnos

švietimo centras

Registracija ir informacija

tel. (8310)31534 arba el. paštu svietimo.centras@varena.lt

 

Alytaus savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės D. Šestavickienė,

J. Krasnickaitė

15 d.

9.00 val.

16 d.

12.00 val.

Alytaus

kolegija

Registracija ir informacija

tel. (8 315)79 411,
8682 15776 arba el. paštu

laima.urboniene@akolegija.lt

Alytaus savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai Ž. Tautvydas, V. Svinkūnienė

16 d.

12.00 val.

17 d.

9.00 val.

Druskininkų savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai Ž. Krivonienė,

A. Čiurlionis

21-22 d.

9.00 val.

Druskininkų švietimo centras

 

Registracija ir informacija

tel. (8 313) 51178 arba  el. paštu snieguole@dsc.lt

Druskininkų savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai Ž. Krivonienė,

A. Čiurlionis

22-23 d.

9.00 val.

Vilkaviškio savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės I. Kaminskienė,

R. Apanavičiūtė

27-28

9.00 val.

Vilkaviškio ,,Aušros” gimnazija

Registracija ir informacija

tel. (8 342) 54 766, 8 699 43 476 arba el. paštu giletag@gmail.com iki spalio 20 d.

Marijampolės ,,Šaltinio” pagrindinės mokyklos mokytojams

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės L. Rentelienė,

I. Kaminskienė

28-29

9.00 val.

Marijampolės

,,Šaltinio” pagrindinė mokykla

Registracija ir informacija

tel. 91401 arba el. paštu

masc@marinet.lt

Šakių savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės R. Apanavičiūtė,

A. Matulaitienė

29-30

9.00 val.

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

Registracija ir informacija

tel. 91401 arba el. paštu

masc@marinet.lt