MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

2014 m. lapkričio mėn. mokymai

Projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“

 

Inovatyvių mobiliųjų įrenginių ir skaitmeninių mokymo priemonių (smp) naudojimas ugdyme

(iki mokymų dalyviams būtina užsiregistruoti ,,Ugdymo sode” (https://sodas.ugdome.lt/) ir turėti paskyrą ,,Google” sistemoje)

1.

Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojams

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės L. Rentelienė,

I. Kaminskienė

17-18 d. 

12.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras 

Registracija ir informacija

tel. (8 343) 91401 arba el. paštu masc@marinet.lt

2.

Lazdijų Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytojams

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai Ž. Krivonienė,

A. Čiurlionis

19-20d.

12.00 val.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Registracija ir informacija

tel. (8 318) 5 17 79
arba el. paštu  sc@lazdijai.lt

 

3.

Lazdijų savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai Ž. Krivonienė,

A. Čiurlionis

20-21 d.

12.00 val.

Lazdijų švietimo centras

4.

Alytaus savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės D. Šestavickienė,

J. Krasnickaitė

24 d.

9.00 val.

25 d

11.00 val.

 

Alytaus kolegija

 

Registracija ir informacija

tel. (8 315)79 411,
8 682 15776 arba el. paštu

laima.urboniene@akolegija.lt

5.

Alytaus savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantai Ž. Tautvydas, V. Svinkūnienė

25 d.

11 val.

26 d.

9.00 val.

 

6.

Marijampolės savivaldybės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, chemijos, technologijų, dorinio ugdymo ir menų mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantės L. Rentelienė,

I. Kaminskienė

27-28 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Registracija ir informacija

tel. (8 343) 91401 arba el. paštu masc@marinet.lt