MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

111 MOKYKLŲ PAREIŠKĖ NORĄ DALYVAUTI PROGRAMOJE „KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“

 

 

 

 

 

 

111 mokyklų pareiškė norą dalyvauti programoje „Kūrybinės partnerystės“

 

Atrankai į ateinančių mokslo metų programą „Kūrybinės partnerystės“ paraiškas atsiuntė 111 mokyklų iš visos Lietuvos. Birželio viduryje paaiškės, kurios jų kitąmet prisidės prie projekto ir taps „Tyrinėjančiomis mokyklomis“.  

„Džiugu, kad į „Kūrybinių partnerysčių“ kvietimą tapti „Tyrinėjančiomis mokyklomis“ atsiliepė ir atrankoje aktyviai dalyvavo miestelių bei kaimų pagrindinės mokyklos ir progimnazijos, kurias įvardijome kaip prioritetines. Mūsų kvietimas pasiekė labai įvairias mokyklas, taip pat ir iš iki šiol į projektą neįsitraukusių savivaldybių“, – dėkodama visiems dalyvavusiems atrankoje sakė „Kūrybinių partnerysčių“ projekto Mokyklų grupės vadovė Audronė Margenytė. 

Pasak pašnekovės, vertinant gautas paraiškas atsižvelgiama, kiek pagrįstai ir motyvuotai iškeliama mokyklos tyrinėjimo sritis, kaip mokykla pasiruošusi bendradarbiauti su kūrėjais, be to, kreipiamas dėmesys į mokyklų bendruomeniškumą bei pasiryžimą veikti, tvarumą. Tarp šiųmečių atrankos prioritetų – kultūrinė įvairovė – kaip į numatomas veiklas mokyklos žada įtraukti skirtingų tautybių ar socialinių grupių moksleivius, taip pat – regioninė sklaida – siekiama, kad mokyklos dalytųsi savo patirtimi, kad „Kūrybinės partnerystės“ apimtų visą Lietuvą. 

Šiemet iš 111 atrankai pateiktų mokyklų paraiškų bus atrinkta 50. Atrankos rezultatus numatoma skelbti birželio 15 dieną. Tuomet paaiškės, kurios mokyklų ateinančiais mokslo metais taps nedidelės apimties kūrybiško mokymosi projektus įgyvendinančiomis „Tyrinėjančiomis mokyklomis“.

Per „Tyrinėjančių mokyklų“ programą rengiami ir įgyvendinami skirtingi, kiekvienos mokyklos situacijai ir kylantiems iššūkiams pritaikyti projektai, kurie ugdo mokinių kūrybingumą, skatina mokinių, mokytojų ir kūrėjų bendradarbiavimą. „Tyrinėjančios mokyklos“ siekia pokyčių mažose tikslinėse 10–30 mokinių grupėse, kartu ieško naujų būdų, tyrinėja, kaip besikeičiančios mokymo priemonės ir metodai veikia mokyklos gyvenimą, elgesį.

Šiuo metu 43 Lietuvos mokyklose jau baigiasi pirmieji 2011–2012 mokslo metų „Tyrinėjančių mokyklų“ programos kūrybiško mokymosi projektai. Rudenį jos bus pakviestos tęsti programą ir tapti didesnės apimties projektus įgyvendinančiomis „Pokyčių mokyklomis“. Planuojama, kad iš viso per „Kūrybinių partnerysčių“ programos laikotarpį – iki 2015 metų sausio – 100 Lietuvos mokyklų bus įgyvendinta apie 200 unikalių kūrybiško mokymosi projektų.

Apie „Kūrybines partnerystes“

Programa „Kūrybinės partnerystės“ Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. 2011–2014 metais programoje dalyvaus daugiau kaip 4000 mokinių iš 100 Lietuvos mokyklų. Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

 

Daugiau informacijos:

 

Dalia Balčiūnė

„Kūrybinių partnerysčių” komunikacijos vadovė

El. paštas: dalia@kurybinespartnerystes.lt

Tel.: 8 5 204 5495

Mob.: 8 68 578 829

www.kurybinespartnerystes.lt