MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

VOKALINĖS TECHNIKOS NAUDOJIMAS DIRBANT SU ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKAIS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ši programa aktuali meno ir bendrojo ugdymo mokyklų dainavimo bei muzikos mokytojams, kurie turės galimybę tobulinti muzikines kompetencijas, bendradarbiauti aptariant šiuolaikinius mokymo metodus, bei metodikas. Programa padės vystyti bei plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, siekiant skatinti efektyvų mokinių gebėjimų bei muzikinių kompetencijų ugdymą.

Norint maksimaliai sudominti dainavimu įvairių amžiaus grupių mokinius, reikia juos tikslingai motyvuoti, bei ieškoti efektyvių ir kūrybingų metodų.

Programoje dalyvaujantys mokytojai turės galimybę įgyti naujų žinių, praktinėje dalyje pamatyti atviras meistriškumo pamokas, pasiklausyti koncerto.

 

Programos tikslas:

 Patirties sklaidos metodais skatinti efektyvų ir kūrybingą jaunojo vokalisto ugdymą mokykloje.

 

Programos uždaviniai:

  1. Plėsti muzikos mokyklų mokytojų žinias, nagrinėjant šiuolaikinius metodus.

  2. Efektyvių bei kūrybingų metodų taikymas,ugdant šiuolaikinio mokinio specialiuosius gebėjimus bei muzikines kompetencijas.

  3. Praktiškai pritaikyti įgytas žinias užsiėmimuose su mokiniais.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Teorinė dalis:

  1. Metodinis pranešimas : ,,Vokalinės technikos naudojimas ugdant jaunąjį vokalistą“ 1 val.

  2. Atvira meistriškumo pamoka ,, Darbas su motyvuotu mokiniu ruošiantis miuziklui“ 1 val.

  3. Atviros meistriškumo pamokos 3 val.

  4. Dalijimasis gerąja patirtimi, diskusijos 1 val.

 

Dalyviai:

Marijampolės meno mokyklos pedagogai ir mokiniai.

 

Laikas:

2018 m.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gelžinienė