MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

VITRAŽO MENAS. ISTORIJA NUO GIMIMO IKI MŪSŲ DIENŲ. FIGŪRINIS VITRAŽO STIKLO DETALIŲ PJAUSTYMAS IR DEKORAVIMAS GELEŽIES OKSIDU

Programos anotacija:

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai, jam būtina tobulėti, mokytis, dirbti naujomis sąlygomis. Dailės mokytojas - ne išimtis.

Natūralu, kad žinios apie meninį stiklą ir vitražo meną yra gana menkos ne tik plačiojoje visuomenėje, bet ir siauresniuose dailės specialistų gretose, taip pat ir dailės pedagogų rate. Vitražo meno parodos yra itin retos. Vilnius, Kaunas, o dabar jau ir Panevėžys, rengia stiklo ir vitražo simpoziumus, meno bienales - dažniausiai tik tarptautines, nes stiklo menininkų, aktyviai dirbančių šioje srityje nėra daug. Tai lemia ypatingai menką šio meno pažinumą atitolusiuose nuo didžiųjų centrų regionuose.

XX amžiaus pradžioje dailininkas Stasys Ušinskas atvežė šį meną iš Prancūzijos į Lietuvą. Ilgainiui buvo sukurta stipriausia buvusioje Sovietų Sąjungoje Lietuvos vitražo mokykla. Kiek, ir apskritai ar apie tai yra žinoma pačių lietuvių? Ar dailės ir technologijų mokytojai žino kiek ir kokį lygį pasiekusių meninio stiklo fabrikų būta Lietuvoje? Ar žino koks lietuvis parašė vieną puikiausių pasaulyje vitražo technologijų vadovėlį? Ar žinoma kuriose Lietuvos aukštosiose mokyklose galima pasirinkti vitražo arba dekoratyvinio stiklo studijų programas?

Seminare apie visa tai bus kalbama ir rodoma. Dailės mokytojai seminaro metu įgis didžiulį kiekį žinių, kurios, be abejonės jiems bus naudingos meno istorijos pamokų rengimui, bei jų asmeninei erudicijai.  Daug sužinos apie vitražo meno atsiradimo aplinkybes, filosofinį šio meno pagrindą, be tarpišką jo ryšį su architektūra, epochos atspindėjimą, jo klestėjimą bei nuopuolius. Susipažins su vitražo technologija(-jomis), spalvotų stiklų gavybos būdais, bei ryškiausiais - chrestomatiniais šio meno pavyzdžiais iš viso pasaulio.

Seminaro dalyviai turės galimybę išbandyti specifinius vitražo dailininko naudojamus įrankius, išpjauti vidutinio sudėtingumo stiklo detalę pagal IX amžiaus vitražo fragmentą, bei jį dekoruoti naudojant geležies oksido dažus. Dekoruotą detalę, kad ji taptų vitražo dalimi, kiekvienas seminaro dalyvis, pagal jiems išsamiai pateiktą veiksmų planą, turės užbaigti savarankiškai. Mokytojai gaus daug patarimų, kaip paįvairinti dailės dalyko mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją.

 

Programos tikslas:

Pristatyti monumentaliosios dailės „atstovą“ – vitražą ir aptarti vitražo kaip meninės raiškos technikos panaudojimo dailės pamokoje galimybes.

 

Programos uždaviniai:

  1. Susipažinti su dailės pamokos organizavimu muziejuose ir kitose netradicinėse erdvėse;
  2. Atskleisti šiuolaikinio meno konteksto svarbą mokant ir mokantis dailės;
  3. Nusakyti vitražo technikos atvertas kūrybos proceso galimybes ir naujų dailės reiškinių formavimosi prielaidas.
  4. Išbandyti šią techniką praktiškai. 

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Dailės pamokos netradicinėse aplinkose – 3 ak. val.
  2. Vitražo menas – 3 ak. val. 
  3. Vitražo istorija nuo gimimo iki mūsų dienų – 3 ak. val.
  4. Figūrinis vitražo stiklo detalių pjaustymas ir dekoravimas geležies oksidu – 4 ak. val.
  5. Praktinis vitražo technikos išbandymas – 5 ak. val.

Iš viso: 18 ak. val.

 

Dalyviai:

Dailės mokytojai

 

Vykdymo laikas:

2017 m. I pusmetis, 18 ak. val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė