MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - ugdymas karjerai (mokytojams ir mokiniams)

Šiuolaikiniai ekonominių ir socialinių procesų pokyčiai keičia karjeros sampratą. Anksčiau karjeros valdymo svertai dažnai būdavo organizacijos galioje, o šiandien vis plačiau kalbama apie paties asmens valdomą karjerą.
Lietuva nuo kitų Europos Sąjungos šalių stipriai atsilieka pagal mokymosi visą gyvenimą paplitimą. Vis daugiau mokyklų bendruomenių turi tikslą nuo jaunumės formuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. Pradiniame etape šių įgūdžių formavimas itin glaudžiai pinasi su profesiniu orientavimu.
Mūsų šalyje tik 18-20 proc. jaunuolių profesiją pasirenka atsakingai. Todėl Lietuvos gimnazijos vis didesnį dėmesį skiria profesiniam orientavimui ir karjeros ugdymo programoms. Pedagogams svarbu žinoti tendencijas darbo rinkoje, darbdavių norus, naujausias profesinio orientavimo kryptis užsienio šalyse, paveikiausias priemones mokiniams.
Lietuva išsikėlusi tikslą populiarinti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas ir projektus, nes tai atveria kur kas didesnes galimybes. Itin pozityvu, kad į tai įsitraukia vis daugiau mokyklų ir jų bendruomenių. Nuo jaunumės suformavus mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, galima pasiekti visai kitokių rezultatų, nei turime dabar. Tačiau kartu svarbu dirbti tikslingai, tuščiai nešvaistyti laiko.