MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

Seminaro metu bus aptariamos psichologinės, socialinės problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria vaikai, analizuojami praktiniai patarimai, kaip ugdyti emocinį intelektą, kaip komunikuoti ir gebėti priimti bendravimo, socialinių įgūdžių neturintį vaiką, kaip mokėti išbūti ir kurti saugų ir palankų abipusį santykį.
Seminaro metu bus aptarta vaikų netinkamo elgesio priežastys, kas skatina. Analizuojama, kad šeima tai ta vieta, kurioje vaikas turi būti saugus ir šeima yra vaiko emocijų ir elgesio veidrodis.
Seminaro metu mokytojai susipažins kokią įtaką turi patirtos vaikystės traumos, skauduliai, patiriamos krizės, vaikų raidos ypatumai. Kas vyksta paauglystės laikotarpyje, kas skatina vaikų netinkamą elgesį, nenorą išgirsti, o gal atvirkščiai, vaikas girdi, bet mes suaugę nesuprantame. Bus aptariamos situacijos iš darbinės patirties, analizuojama ir aiškinamasi santykio ir bendravimo su vaiku tinkami aspektai.
Mokyklų vadovai, pavaduotojai ir mokytojai kas dieną susiduria ne tik su pedagoginiais klausimais, bet taip pat patiria įtampą derindami visų mokytojų, moksleivių ir pačios mokyklos poreikius, o neretai susiduria su iššūkiais spręsdami konfliktines situacijas.
Ši programa skirta ugdyti ir tobulinti su vaikais ir jų šeimomis dirbančių suaugusiųjų socialines emocines kompetencijas, supažindinti su neprievartinio bendravimo metodika bei jos taikymo svarba profesinėje veikloje ir asmeniniuose santykiuose siekiant sumažinanti smurto ir patyčių apraiškas vaikų ir paauglių tarpe, suteikti bendravimo su vaikais, vaikų grupės valdymo ir netinkamo jų elgesio korekcijos įgūdžių.
Seminaro metu bus aptariamos socialinės ir psichologinės problemos, su kuriomis dažniausiai susiduria vaikai ir paaugliai, analizuojami praktiniai patarimai, kaip ugdyti vaikų psichologinį atsparumą, socialinius įgūdžius, kurie padėtų išvengti kai kurių problemų, o susidūrus su jomis padėtų konstruktyviai spręsti.
Nuo komunikavimo artimoje aplinkoje (mokymo įstaigoje, šeimoje, darbe) labai priklauso kokias emocijas jaučia žmogus. Kai patiriamas džiaugsmas, jaučiamasi laimingu, emocinis intelektas būna aukštesnis ir žmogus tampa kūrybingesnis, energingesnis ir motyvuotas veiklai.
Programa siekiama padidinti švietimo darbuotojų asmenybės erudiciją, formuoti gyvenimo filosofiją, didinti atjautą kaip nuoširdų susirūpinimą vaiko gerove, ir svarbiausia - gebėjimus išreiškiant atjautą konkrečiu elgesiu - bendravimu/bendradarbiavimu su mokiniais. Programa yra universali ir pritaikyta visų lygių švietimo sistemos pedagogams, neskirstant jų pagal dėstomą tematiką bei švietimo įstaigų darbuotojams.
Programoje bus naudojami pasaulinės kompanijos Six Seconds EQ lavinimo įrankiai, derinant simuliacijas, įvairias patyrimines praktikas sąmoningumui ugdyti, ugdomojo konsultavimo (ang. Coaching), asmenybės ugdymo metodus bei individualų reflektyvųjį mokymąsi, siekiant sužadinti prigimtinį kiekvieno žmogaus smalsumą sužinoti, patirti, įsisąmoninti, pritaikyti sau ir augti.