MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - prevencija

Kelti trumpalaikius ir ilgalaikius sveikatos saugojimo ir stiprinimo, rengimosi šeimai, jos planavimo tikslus, atsižvelgti į savo fizinius, psichinius bei dvasinius poreikius sveikatai stiprinti bei atsakomybės prisiėmimo už savo poelgius. Ypatingas dėmesys šioje programoje skiriamas kenksmingam alkoholio poveikiui vaisiui. Šiems tikslams pasiekti skatinama derinti integracinius dalykų ryšius, formalųjį ir neformalųjį švietimą
Statistiniai duomenys rodo, kad 25 proc. mergaičių ir 10 proc. berniukų yra seksualiai išnaudojami. 40 proc. vaikų patiria seksualinę prievartą iš pažįstamų vyresnių vaikų ar paauglių. Labai dažnai, tenkindami savo seksualinius poreikius, vaikus ir paauglius išnaudoja patys artimiausi žmonės: tėvai, mokytojai, treneriai. Seksualinis išnaudojimas sutrikdo vaiko asmenybės raidą, pažeidžia jo kognityvinę, emocinę, fizinę bei socialinę sferas.
Patyčių problema mokyklose aktuali ne tik šiandien. Ši problema gyvuoja daugelį metų, tik suaugę dažnai nostalgiškai prisimena savo mokymosi laikus, ir tik tai, kas buvo gerai. Patyčios – veiksnys, menkinantis mokinių savivertę, turintis neigiamos įtakos pažintinių procesų raidai, mokymosi motyvacijai.