MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - mokymosi / mokymo strategijos

Šis seminaras ugdytojus nuves dar viena pakopa giliau, kad suprastų sprendimų priėmimo, bendro paveikslo kūrimo, bendrų nutarimų radimo principus ir dovanos supratimą kokie vaizdiniai ir modeliai stovi už šių metodų.
Mokymasis informacijos ir technologijų pertekliaus visuomenėje yra sudėtinga veikla, kurios reikia mokytis. Geriausių rezultatų galima pasiekti, atradus sau tinkamą mokymosi būdą ir laikantis paprastų, suvokimą, įsiminimą ir atgaminimą palengvinančių principų. Tyrimai (žr. šaltinių sąrašą nr. 6, 10, 11) rodo, kad mokiniai stokoja mokėjimo mokytis kompetencijos, kurią būtina ugdyti per įvairių dalykų pamokas.
Ši programa skirta įvairių dalykų mokytojams, siekiantiems individualizuoti ir maksimaliai diferencijuoti ugdymo procesą. Programos dalyviai praplės teorines žinias ir patobulins praktinius įgūdžius apie į mokinį orientuotą ugdymą. Kiekvieno pamokos elemento aptarimas padės perprasti pagrindinius šios technologijos principus, metodiką ir taikymo strategijas.
Lietuvoje aktualia tema tampa papildomas mokymasis. Tėvai skundžiasi, kad vaikai nespėja išmokti pamokų metu ir tenka papildomai daug mokytis namuose ir pas korepetitorius. Tai atsitinka dėl įvairiausių priežasčių, bet viena pagrindinių – mokytojai nenaudoja išmokimo metodų pamokos metu.
Lietuvoje aktualia tema tampa papildomas mokymasis. Tėvai skundžiasi, kad vaikai nespėja išmokti pamokų metu, todėl tenka daug mokintis namuose arba pas korepetitorius. Tai atsitinka dėl įvairiausių priežasčių, bet viena pagrindinių - pamokos metu mokytojai nenaudoja išmokimo metodų. Vis aktualiau tampa išmokyti vaikus pamokos metu. Kita aktuali problema - kaip paversti pamoką įdomia, kad joje mokinys jaustųsi emocionaliai pakylėtas ir sužavėtas tuo, kas vyksta.
Teorinis ir praktinis žinių bei įgūdžių trūkumas trukdo mokytojams (auklėtojams) pritaikyti naujus metodus užsiėmimuose ir kai kuriuos mokinius skatinti, net sudominti, mokytis ar išmokti tai daryti savarankiškai. Todėl įprastą dalyko mokymąsi reikia pakeisti naujais išmokimo metodais, kurie palengvintų mokiniui mokintis savarankiškai bei įsiminti mokomąją medžiagą.
Mokiniai bręsta, išmoksta būti savarankiški ir atsakingi ne kartodami išmoktas vadovėlines tiesas, bet kritiškai mąstydami, išmokdami spręsti problemas. Todėl šiandien mokymosi procesą reikia organizuoti taip, kad žinias ir gebėjimus mokiniai įgytų patys aktyviai veikdami, kad jų mokymasis būtų kūrybiška veikla.
Įvairių apibendrinamųjų užduočių ir/ar standartizuotų testų rezultatai rodo, jog mokiniai stokoja mokymosi strategijų ir įgūdžių gerai atlikti mokymosi užduotis. Mokytojai nesulaukdami iš savo mokinių tokių rezultatų, kokių jie tikisi, mokymosi sėkmę „nurašo“ jų menkiems gabumams arba net intelektui.