MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - IKT panaudojimas ugdyme

Seminaro metu pristatomi mokymo metodai, naudojant informacines technologijas, taip pat naujausi internetiniai puslapiai, patraukiantys mokinių dėmesį ir mokymosi motyvaciją.
Šiandien mokytojas neturėtų būti tik savo dalyko žinovas. Moksleiviai vertina mokytojus atsižvelgdami į du pagrindinius veiksnius: mokytojo kompetenciją ir komunikaciją. Dalyko mokytojo kompetencija – ne tik dalyko žinios, bet ir gebėjimas tas žinias perteikti, nuolatinis keitimasis, augimas, tobulėjimas. Neretai šiuolaikiniai moksleiviai apie vaizdo techniką, informacines technologijas išmano daugiau negu mokytojas.
Valstybės vykdoma informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos plėtra kelia iššūkį švietimui – intensyviau ir veiksmingiau naudoti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas (toliau vadinama – IKT) ugdymui, mokymui ir mokymuisi.
Mokinių XXI amžiaus gebėjimų ugdymas kelia iššūkius pedagoginei bendruomenei – kaip suspėti su greitai besikeičiančiomis technologijomis, kaip tikslingai pritaikyti ugdyme tai, ką dauguma mokinių jau naudoja kasdieniniame gyvenime. Mokytojams trūksta žinių ir gebėjimų, kaip mobiliuosius įrenginius taikyti ugdyme, kaip atsižvelgti į kiekvieno mokinio mokymosi stilių ir organizuoti mokymosi procesą.
Skaitmeninis turinys, skaitmeninės mokymo priemonės (toliau – SMP) suteikia galimybę ne tik mokytis mokykloje, bet ir namuose arba bet kurioje pasaulio vietoje, jei tik yra prieinama interneto prieiga ir mobilusis įrenginys: nešiojamas, planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas. Ugdymo procese naudojant skaitmenines priemones ugdomi ne tik komunikaciniai gebėjimai, bet ir socialiniai įgūdžiai, sužadinama mokymosi motyvacija, lavinamas mokinių loginis mąstymas bei kūrybiškumas.