MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - bendradarbiavimas su tėvais

Seminaro programa remiasi klasikine, humanistine pedagogika, šiuolaikine psichologija bei tikėjimu į Aukščiausiąjį, kuri aktuali visiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir ugdymą organizuojantiems vadovams, vaiko pagalbos teikėjams, kurie siekia visuminio požiūrio į vaiką savo ugdymo procese.
Įvairių mokymosi strategijų ir būdų išmanymas ir taikymas padės tėvams, mokytojams efektyviau mokyti, o mokiniams - mokytis.
Siekiant įgyvendinti švietimo tikslus, mokykla visais būdais skatina tėvų bendradarbiavimą. Lietuvoje tėvai stokoja aktyvaus įsitraukimo į mokyklinį gyvenimą. Tik tuomet, kai tėvai, mokytojai ir mokiniai sugebės siekti darnos, bendruomenės mikroklimatas keisis į gerąją pusę.
Daugelis problemų mokykloje kyla dėl nesusikalbėjimo, nemokėjimo tinkamai išreikšti mintis, dialogo kultūros stokos. Bendravimas sudėtingas reiškinys. Jis turi socialinius, dorovinius, psichologinius bei kitus mechanizmus ir atlieka įvairias funkcijas. Bendraudami ugdome mokinio asmenybę, geriau pažįstame ir realizuojame visus mokymo bei auklėjimo uždavinius. Ne mažiau yra svarbu susikalbėti su tėvais.
Paprastai tėvai nėra abejingi tam, kuo išaugs jų vaikas, tačiau nežino arba neatranda, kaip galėtų prisidėti prie jų ugdymo proceso, tad viską palieka mokytojams. Kaip mokytojas gali per 45 minučių pamoką trisdešimčiai vaikų išugdyti lyderystės, pasitikėjimo, komunikacinius, pasaulio procesų suvokimo bei kitus būtinus emocinius ir socialinius gebėjimus? Šiuo atveju tėvai ir mokytojai gali būti partneriai, siekiantys tų pačių tikslų, bendradarbiaujantys savo vaikų ugdymo procese.
Dažnai kyla klausimas tiek mokytojams, tiek tėvams: kaip padaryti, kad mokiniai norėtų eiti į mokyklą, gerai joje jaustųsi, o mokymosi rezultatai džiugintų tiek mokytojus, tiek tėvus, tiek pačius vaikus? Kaip padėti mokyklos bendruomenei to siekti?
Paprastai tėvai nėra abejingi tam, kuo išaugs jų vaikas, tačiau nežino arba neatranda, kaip galėtų prisidėti prie jų ugdymo proceso, tad viską palieka mokytojams. Kaip mokytojas gali per 45 minučių pamoką trisdešimčiai vaikų išugdyti lyderystės, pasitikėjimo, komunikacinius, pasaulio procesų suvokimo bei kitus būtinus emocinius ir socialinius gebėjimus? Šiuo atveju tėvai ir mokytojai gali būti partneriai, siekiantys tų pačių tikslų, bendradarbiaujantys savo vaikų ugdymo procese.