MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Visiems pedagogams - apie mokytoją

Šiuo metu, kai vis daugiau bendravimo internetinėje erdvėje, moderniomis technologijomis atrodo jog tikro ir gyvo bendravimo svarba mažėja. Tačiau pastaruoju metu viešojo kalbėjimo svarba ir poreikis tik didėja. Tas trumpas pokalbis, pristatymas, susirinkimo, konferencijos, diskusijos vedimas darosi daug svarbesnis nei anksčiau. Naujosios kartos, kurios jau tuoj taps pagrindiniais vartotojais, negali ilgai išlaikyti dėmesio, negali susikaupti ir priimti informacijos, jeigu ji pateikiama nuobodžiai ir nesuprantamai.
Sėkmingas mokytojas sugeba integruoti dvi pedagogo profesijos sritis, t.y. save suvokia ne tik kaip dalyko mokytoją, bet ir kaip vaiko asmenybės ugdytoją. Svarbu įsisąmoninti ir pasimatuoti sėkmingam mokytojui būdingas asmenybės savybes. Dažnai mokytojai naudoja Psichologinį metodą „Aureolės efektą“ tik gerai besimokantiems ir pažangiems vaikams, tačiau labai svarbu, kad šis metodas būtų naudojamas ypač tiems vaikams, kurie nepasižymi geru mokymusi ir pažangumu.
Suprantame ir girdime kalbant, kad labai svarbu jog mokyklose dirbtų geri, kompetentingi, linksmi, geranoriški ir pašaukimo į mokyklą atvesti žmonės. Lūkesčiai ir reikalavimai keliami mokytojams tikri, bet ne visada lengvai įgyvendinami. Kartais pavargstam, kartais nusiviliam, o kartais ir patys nevertiname tos galimybės, kurią turime.
Šiandien švietimo profesionalams svarbu gebėti reaguoti į laikmečio iššūkį – kurti modernią mokyklą, t.y. besimokančią mokyklą, kurioje skatinamas asmeninis meistriškumas (mokytojo ir mokinio, vadovo ir tėvų), kuriama bendra vizija, tyrinėjama ir reflektuojama, mokomasi kartu ir vieni iš kitų, sistemiškai mąstoma. Šiandieninė mokykla rengia vaikus profesijoms, kurios dar neegzistuoja, darbui su technologijomis, kurios dar neišrastos, kad jie galėtų spręsti problemas, kurios dar neįžvelgtos.
Mokytojams, dirbantiems šiuolaikinėje mokykloje, neretai trūksta šiuolaikinės vadybos žinių bei įgūdžių, reikalingų vadovauti klasei bei organizuoti klasės veiklą, įgyvendinant mokyklos tikslus bei uždavinius. Programa skirta pedagogų vadybinės srities kompetencijoms tobulinti, pagelbės organizuojant ne tik dalyko mokytojo, bet ir auklėjamosios klasės darbą bei siekiant suvokti ir teisingai spręsti mokinių psichologines, pedagogines ir socialines problemas.
Kiekviena organizacija siekia tobulėti ir suteikti maksimalią naudą visuomenei ir darbuotojams. Dažnai galvojama, kad mokyklos sėkmė priklauso tik nuo vadovų ir nesusimąstoma, kad žymiai daugiau galima pasiekti kai prie organizacijos tobulėjimo prisideda kiekvienas pedagogas. Tad labai svarbu kiekvienam mokyklos darbuotojui tobulėti asmeniškai ir komandoje.