MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

VERBO-TONINIO METODO PRISTATYMAS SU METODINE MEDŽIAGA

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai. Seminarą sudaro keturios dalys:

a)      Verbotoninio metodo ištakos

b)      Šio metodo teoriniai pagrindai

c)      Fonetinės grafikos, kaip vienos iš verbo-tonino metodo srities pristatymas

d)     Praktinė dalis mokantis dirbti su metodine medžiaga.

Logopedo darbas su vaikais susijęs su labai sudėtingais smegenų veiklos aspektais: kalbėjimu, kalbos supratimu, skaitymu ir rašymu. Todėl logopedams reikia papildomų įgūdžių dirbant su  vaikais, kurių kalba vystosi netolygiai, kurie turi dėmesio sutrikimų ir pan.

Dalyviai išmoks praktiškai panaudoti fonetinės grafikos užduotis, kūrybiškai jas taikyti atsižvelgiant į vaiko asmenybę.

 

Programos tikslas:

 Tobulinti logopedų specialiąją kompetenciją, supažindinant su fonetinės grafikos pagrindais, mokėjimu parinkti tinkamą medžiagą  konkrečiai kiekvienam vaikui.

 

Programos uždaviniai:

  1. Pateikti vaizdinę medžiagą skirtą naujiems pratimams pristatyti, aptarti verbo - toninio metodo  teorinius ir praktinius aspektus.
  2. Perteikti detalius metodinės medžiagos panaudojimo atvejus.
  3. Praktinių užsiėmimų metu rodyti kaip veikia kalbos atstatymo priemonės.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Teorijos apie verbo – toninio metodo tyrimus perteikimas. (1 ak. val.)
  2. Fonetinės grafikos, kaip atskiros verbo-toninio metodo srities pristatymas ir teorinis pagrindimas,  (1 ak. val.)
  3. Pratimai, kurie padeda stimuliuoti kalbą  , klausimai iš auditorijos. (2 ak. val.)
  4. Pratimai, kurie padeda stimuliuoti skaitymą, rašymą ir dėmesio sutelkimą, klausimai iš auditorijos. (2 ak. va1.)

Iš viso: 6 ak. val.

 

Dalyviai:

Logopedai, specialieji pedagogai, ikimokyklinio ugdymo specialistai, pradinių klasių mokytojai.

 

Laikas:

2018 m. I-asis pusmetis, 6 ak. val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Jūratė Gaidienė