MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ugdymo įstaigų vadovams

Ši programa yra skirta supažindinti ugdymo įstaigų vadovus su pažangios Lean vadybos principais, pagrindiniais elementais, bei taikymo ugdymo įstaigose principais bei pavyzdžiais, su priežastiniais ryšiais, kurių pagalba Lean vadybos taikymas padeda pasiekti aukštesnių mokinių pasiekimų, geresnės mokinių socialinės-emocinės gerovės, palankesnės darbo aplinkos, didesnio pedagogų įsitraukimo į ugdymo įstaigos veiklos ir ugdymo procesų tobulinimą.
Mokymų metu bus pateikti praktiniai pavyzdžiai apie galimą įvairių duomenų (vidaus vertinimo, NMPP, mokyklos susitarimų dėl mokinių pažangos vertinimo) naudojimą mokyklų veiklos( pamokų, projektinių idėjų, metinių veiklos priemonių) planavimui bei veiklos tobulinimui.