MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ugdymo įstaigų bendruomenėms

Žmogaus auklėjimas – labai sudėtingas procesas. Vykdomas įprastai, tiesmukai jis dažnai pavirsta moralizavimu ir iššaukia atvirkštinę mokinio reakciją. Tad klasės auklėtojas, pasitelkęs inovatyvius metodus susipažins, kaip nepastebimai ugdyti asmenį, kuris išpažįsta tikrąsias žmogiškąsias vertybes, grindžia jomis savo asmeninį gyvenimą, žino ir kelia tinkamus ateities tikslus bei juos realizuoja.
Lyderystė netapatu vadovavimui. Lyderystė suvokiama kaip reiškinys, kurio esmė – kažkokiu būdu (elgesiu, priimamais sprendimais, propaguojamomis vertybėmis, turimomis savybėmis ir kt.) daromas poveikis ar įtaka kitam žmogui ar jų grupei.
Programa padės geriau suprasti apie asmeninį bei grupinį laiko ir veiklų planavimą ir sudarys pagrindą keisti organizacijos kultūrą pasitelkiant skirtingus veiklos organizavimo būdus bei priemones.