MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

UGDYMAS KITAIP. ETNOKULTŪROS TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS UGDYMO PROCESE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Tradicinės savo tautos kultūros pažinimas sudaro prielaidas ugdyti pilietiškumą, meilę savo kraštui, tautai, padeda vertinti ir suprasti kitų tautų meną ir kultūrą. Šios programos paskirtis – skleisti informaciją apie unikalias etnokultūros tradicijas ir galimybes šias žinias integruoti ugdymo procese, taip pat skatinti mokytojus ieškoti galimybių ugdymo procesą organizuoti netradicinėse erdvėse (muziejai, tautodailininkų dirbtuvės ir pan.). Programa skirta praplėsti žinias tradicinių amatų srityje numatant jų pritaikymą.

 

Programos tikslas:

 Populiarinti senuosius amatus, sudominant senosiomis technikomis, telkti ir skatinti domėtis senaisiais amatais,  sudaryti prielaidas ieškoti galimybių ugdymo procesą perkelti į netradicines erdves

 

Programos uždaviniai:

  • Supažindinti tradicinių amatų naudojimo tradicijomis ir papročiais lietuvių kultūroje;
  • Išaiškinti tradicinių amatų (tekstilė, keramika) gamybos būdus, medžiagų parengimą, simbolių reikšmes;
  • Ugdyti tautinį-kultūrinį tapatumą, per  simbolių reikšmes rasti santykį su kitų tautų tradiciniai amatais;
  • Praktinio darbo metu lavinti kruopštumą, kantrybę, meninį ir tautinės tapatybės  jausmą;
  • Ugdyti meilę savo krašto papročiams bei kultūriniam-istoriniam paveldui ir ieškoti sąsajų su kitomis kultūromis.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  • Krašto etnokultūrinio paveldo įvairovė, unikalumas, kultūrinių vertybių išsaugojimas. – 1,5 ak. val.
  • Etnokultūros integravimo į ugdymo procesą galimybės, darbas netradicinėse ugdymo erdvėse. – 1,5 ak. val.
  • Tekstilės technikos. Keramikos technikos. – 3 ak. val.

 

Dalyviai:

Technologijų, dailės, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai

 

Vykdymo laikas ir vieta:

2018 m. II pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė