MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

TRAMTATULIO AKADEMIJA

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Kas dveji metai Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizuoja Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursą „Tramtatulis“. Jis rengiamas keliais turais: vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu. Suvalkijos regione pasigendama gausesnio įvairių amžiaus grupių dalyvių skaičiaus, įvairesnio atlikėjų repertuaro. Numanoma, kad tai gali būti susiję su nedideliu vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių skaičiumi Suvalkijoje, taip pat su žinių stygiumi apie organizuojamą konkursą.

 

Programos tikslas:

Skatinti domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius folkloro atlikėjus, suteikti žinių apie vaikų ir moksleivių parengimą konkursui „Tramtatulis“.

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti dalyvius su konkurso „Tramtatulis“ organizavimu, jo tikslais, konkurso eiga.
  2. Suteikti žinių apie liaudies kūrybos rūšis, repertuaro parinkimo ir atlikimo ypatumus.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Konkurso „Tramtatulis“ tikslai, dalyviai, konkurso eiga, vertinimas.
  2. Suvalkijos regiono tautosaka. Liaudies kūrybos rūšys.
  3. Repertuaro pagal amžiaus grupes ir gebėjimus parinkimas, pritaikymas, jo atlikimo reikalavimai. Pateikiamų pavyzdžių aptarimas ir analizavimas.
  4. Atlikimo stilius, įtaigumas, laisvumas, balso natūralumas, grojimo meistriškumas, sceninė kultūra.

 

Dalyviai:

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, muzikos, lietuvių kalbos, etnokultūros mokytojai, folkloro ansamblių vadovai, visi besidomintys tautosaka.

 

Vykdymo laikas ir vieta:

Laikas: 2018/2019 m. m.  6 akad. val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gelžinienė.