MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

TRADICINIAI AMATAI UGDYMO PROCESE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Programa grindžiama Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, kurios vienas iš tikslų yra pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai. Programa taip pat grindžiama Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurioje iškelta „švietimo politika ir numatomos kaitos kryptys turi sutelkti švietimo benruomenę nuolat kryptingai lavintis siekiant asmeninės ir šalies sėkmės, užtikrinant lygias galimybes“ ir „reikia semtis stiprybės iš savo istorijos ir kartu būti šiuolaikiška, atvira dabarčiai visuomene“.

Programa nagrinėja tradicinius lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės bei dailiųjų amatų žanrus (medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti) ugdymo procese.

 

Programos tikslas:

 Populiarinti tradicinius amatus ugdymo procese

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su tradicinių amatų įvairove;

  2. Išaiškinti vaizduojamosios dailės bei dailiųjų amatų žanrų panaudojimo galimybes ugdymo procese;

  3. Praktinio darbo metu lavinti kruopštumą, kantrybę, meninį ir tautinės tapatybės jausmą;

  4. Ugdyti ir perteikti mokiniams meilę savo krašto papročiams bei kultūriniam - istoriniam paveldui.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Tradicinių amatų įvairovė. - 2 val.

  2. Vaizduojamosios dailės bei dailiųjų amatų žanrų panaudojimas ugdymo procese. - 2 val.

  3. Geroji patirtis. Kūrybinė užduotis. - 2 val.

 

Dalyviai:

Technologijų mokytojai

 

Laikas:

2017 m. II pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė