MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Tiksliųjų mokslų mokytojams

Programa skirta visų kvalifikacinių kategorijų progimnazijų matematikos mokytojams, kuriems bus suteikta naudingų patarimų ir praktinių žinių, reikalingų ugdant skirtingų gabumų mokinius.
Programos autorius tikisi apginti tradicinį mokymą ir parodyti kaip jį galima suderinti su IKT.