MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

TECHNOLOGIJŲ PAMOKA KITAIP. TECHNOLOGIJŲ MOKYMO(-SI) IDĖJOS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai atskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina tobulėti, mokytis, dirbti naujomis sąlygomis. Technologijų mokytojas - ne išimtis.

Šiandieninėje mokykloje technologijų mokytojas susiduria su daugybe iššūkių. Vienas iš didžiausių -   mokinių mokymosi  motyvacijos stoka. Siekiant, kad šiuolaikinis mokinys  noriai lankytų technologijų pamokas ir pasiektų ne tik asmeninės pažangos, bet ir didesnių technologijų mokymosi rezultatų, mokytojas turi nuolat ieškoti naujų ir efektyvių darbo būdų ir priemonių.

Programa suteiks žinių apie tai, kaip paįvairinti technologijų dalyko mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją. Seminare įgytos žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.

 

Programos tikslas:

Supažindinti u netradiciniais ir efektyviais technologijų mokymo ir mokymosi būdais.

 

Programos uždaviniai:

  1. Susipažinti su technologijų pamokos organizavimu muziejuose ir kitose netradicinėse erdvėse;
  2. Atskleisti šiuolaikinių technologijų konteksto svarbą mokant ir mokantis technologijų;
  3. Nusakyti šiuolaikinių technologijų atvertas kūrybos proceso galimybes ir naujų technologinių reiškinių formavimosi prielaidas.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Technologijų pamokos netradicinėse aplinkose (teorija - 2 val., praktika - 1val.).
  2. Šiuolaikinio technologijų  kontekstai ir technologijų mokymo(si) idėjos (teorija - 1 val., praktika - 1val.).
  3. Projektinis mokymo metodas technologijų pamokose. (teorija - 1val.)

 

Dalyviai:

 Technologijų mokytojai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė