MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Švietimo pagalbos specialistams

Programa siekiama inicijuoti švietimo praktikos, skatinančios SUP asmenis siekti mokytis visą gyvenimą, kūrimą.
Programos paskirtis – supažindinti Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus su įvairiomis pagalbos priemonėmis ir būdais vaikui.
Mokiniai, turintys autizmo spektro sutrikimų, įvairių šaltinių teigimu, sudaro apie 2 procentus visų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Autizmas nėra tiesiogiai susijęs su žmogaus intelektiniais gebėjimais, dėl to jis gali apsunkinti tiek vaikų su raidos sutrikimais, tiek ir pačių gabiausių gyvenimą.
Seminaro metu švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai pagilins žinias apie skaitymo procesą, gaus žinių, kaip įveikti skaitymo mokymosi sunkumus ir juos sukeliančias priežastis, mokysis kūrybiškai spręsti iškylančias ugdymo problemas, susipažins su mokymo priemonės „Labas, raide“ panaudojimo galimybėmis sprendžiant vaikų mokymosi skaityti sunkumus.