MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

STRESAS SOCIALINIO PEDAGOGO DARBE IR JO ĮVEIKIMO BŪDAI

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Socialiniai pedagogai turi sugebėti sukurti ir realizuoti gerus žmonių ir juos supančios aplinkos santykius, aktyvinti savo globojamųjų (individų, grupių, bendruomenės narių) jėgas jų pačių problemoms spręsti, įgyti pasitikėjimą, sugebėti nuslopinti konf1iktines situacijas tarp atskirų žmonių ir grupių. Tai specialistai, padedantys spręsti pedagogines, socialines vaikų ir jaunimo problemas. Jie yra tarpininkai tarp visuomenės, įvairių institucijų ir individo, rūpinasi žmonių santykių visuomenėje harmoningumu, todėl savo darbe jie dažnai patiria stresą, orientuotą į neigiamas reakcijas ir  neigiamus jausmus. Nuolatinis stresas veikia elgesį įvairiose situacijose, mažina produktyvumą, didina depresijos ar kitokių psichosomatinio pobūdžio ligų atsiradimą. Kyla klausimas – kaip su tuo kovoti?

Ši programa padės dalyviams atpažinti (pajausti) artėjančio streso pavojų, suprasti jo atsiradimo priežastis ir pateiks keletą strategijų bei būdų, padedančių efektyviai jį valdyti.  Be to dalyviai galės praktiškai išbandyti keletą stresą mažinančių būdų, kurie padės tobulinti streso valdymo įgūdžius ir sustiprins bendravimo su mokiniais, mokytojais, tėvais ar kitais bendruomenės nariais kompetencijas.  

 

Programos tikslas:

Padėti dalyviams atpažinti streso požymius, suprasti jo atsiradimo priežastis, ir sukurti efektyviausius streso įveikimo būdus.

 

Programos uždaviniai:

1. Susipažinti su įvairiomis teorijomis apie stresą ir jo įveikimo būdus.

2. Pasidalinti gerąja patirtimi apie patiriamą stresą socialinio pedagogo darbe.

3. Praktiškai išbandyti keletą streso poveikį mažinančių būdų.

 

Programos turinys (temos, valandos):

1. Teorinė paskaita: „Stresas. Kas tai?“-  1,5 ak. val.

2. Dalinimasis patirtimi, sunkumų darbe įvardinimas – 1, 5 ak. val.

3. Praktiniai užsiėmimai mažinantys streso poveikį - 2 ak. val.

4. Refleksija – 1 ak. val.

 

Dalyviai:

Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų socialiniai pedagogai, įvairių dalykų mokytojai.

 

Vykdymo laikas ir vieta:

2018 m. II pusmetis, trukmė – 1 d., 6 ak. val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Romutė Koncevičienė