MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

S.M.A.R.T. TĖVYSTĖS ĮRANKIO TAIKYMAS ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS MODELYJE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šeimos įgalinimas yra bendradarbiavimo procesas, kur specialistas ir vaikas/šeima tampa partneriais. Labai svarbus pasitikėjimas vaiko/šeimos gebėjimu rūpintis savimi esant pakankamoms galimybėmis ir ištekliams. Savo situacijos supratimas (sąmoningumas apie situaciją) yra įgalinimo raktas. Supratimas situacijos šeimą ir vaiką sutelkia realiems pokyčiams. Gebėjimas nustatyti ir įvertinti rizikos lygius leidžia daug greičiau suteikti pagalbą šeimai ir vaikui. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti vaiko apsaugą ir gerovę, sudarant kuo palankesnes sąlygas ugdytis ir augti visavertiška asmenybe.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su tėvystės įrankio taikymu ankstyvosios intervencijos modelyje 

 

Programos uždaviniai:

  1. Pristatyti ankstyvosios intervencijos vaikams ir jų šeimoms sampratą;
  2. Supažindinti su ankstyvosios intervencijos modelio principais;
  3. Suteikti žinių apie ankstyvosios intervencijos  ir problemų sprendimo santykį bendroje vaiko gerovės šeimai sistemoje.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Tėvystės įrankis. – 2 ak. val.
  2. Ankstyvosios intervencijos modelis. – 2 ak. val.
  3. Vaiko apsauga ir gerovė. – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

Švietimo pagalbos specialistai, visi pedagogai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė