MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

SIUVĖJO KURSŲ MOKYMO PROGRAMA

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Programa skirta norintiems įgyti teorinių ir praktinių įgūdžių siuvėjo profesijoje. Ši programa suteikia galimybę išmokti dirbti su siuvimo ir lyginimo įrengimais, sukonstruoti, sukirpti ir pasiūti nesudėtingo modelio drabužius. Turėdami siuvėjo kvalifikaciją, mokymų dalyviai gali pritaikyti savo žinias darbo rinkoje kuriant savo verslą, taip pat savarankiškai plėtoti ir gilinti žinias naudojant kitas taikomąsias programas.

 

Programos tikslas:

  1. Supažindinti  su siuvėjo darbo vieta ir siuvimo procesuose naudojama įranga.
  2. Išmokyti sukonstruoti, sukirpti ir siūti drabužių detales, ir jungti jas į gaminį.

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su siuvimo pramonėje naudojama įranga, išaiškinti siuvimo mašinų užtaisymą, mokėti pašalinti nesudėtingus mašinos darbo sutrikimus.
  2. Išaiškinti drabužių detalių drėgminio šiluminio apdorojimo (DŠA) taisykles, mokėti dirbti su DŠA įranga.
  3. Išmokinti sukonstruoti ir sukirpti nesudėtingo modelio drabužius.
  4. Mokėti siūti  drabužių detales ir jungti jas į gaminį.

 

 

Programos turinys (temos, valandos):

 

Temos

Užsiėmimų pobūdis

Trukmė (val.)

Pirmasis modulis

 Įvadas į profesiją.

Pasiruošimas siuvimo procesams.

Rankiniai siuvimo darbai.

Mašininės siūlės.

Siuvinių medžiagos

Teorija

Praktika

Savarankiškas darbas

2

4

4

Antrasis modulis  

Juosmeninių drabužių konstravimas, sukirpimas.

Juosmeninių drabužių siuvimas.

Teorija

Praktika

Savarankiškas darbas

8

16

16

Trečiasis modulis  

Nesudėtingo modelio petinių drabužių konstravimas, sukirpimas.

Nesudėtingo modelio petinių drabužių siuvimas.

Teorija

Praktika

Savarankiškas darbas

 

12

16

22

Iš viso:

100

 

Dalyviai:

Įvairaus amžiaus ir išsilavinimo besimokantys suaugusieji.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Vida Undzėnienė