MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIUOLAIKINĖ KŪNO KULTŪROS PAMOKA

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ši programa galimybę susipažinti su žaidimų kūrimo ir plėtojimo modeliu, pasitikėjimo savimi ugdymo koncepcija, bei širdies pulso dažnio stebėsenos ir fizinio aktyvumo integravimo į ugdymo procesą galimybėmis. Programa siūlo modelius, pavyzdžius ir idėjas organizuojant ir vedant šiuolaikines kūno kultūros pamokas. 

 

Programos tikslas:

Supažindinti su šiuolaikinės kūno kultūros pamokos ypatumais, jos planavimu ir vykdymu.

 

Programos uždaviniai:

  1. Formuoti dalykines kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės kūno kultūros pamokos organizavimui ir vedimui;
  2. Ugdyti pedagogų praktinius įgūdžius vedant šiuolaikiškas kūno kultūros pamokas.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Savimonės ir kūrybiškumo ugdymas per judesį – 1,5 ak. val.
  2. Žaidimų kūrimo ir plėtojimo modelis fiziniame ugdyme – 1,5 ak. val.
  3. Pasitikėjimo savimi ugdymas arba „Būk savimi“ koncepcija – 1,5 ak. val.
  4. Širdies pulso dažnio stebėsenos bei fizinio aktyvumo integravimas į ugdymo procesą – 1,5 ak. val.

 

Dalyviai:

Kūno kultūros mokytojai

 

Vykdymo laikas ir vieta:

2018 m. II pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė