MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA MOKYKLOJE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Valdant savižudybės sukeltas krizes, teikiant paramą ketinantiems nusižudyti asmenims, nusižudžiusiųjų artimiesiems, mokyklos darbuotojams kyla daug naujų klausimų apie tai, kaip tinkamai atlikti savižudybių prevenciją mokykloje. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Savižudybių prevencija mokykloje" paskirtis - suteikti pagrindinių žinių, kurios būtinos efektyviai savižudybių prevencijai mokykloje.

Programoje nagrinėjamos pagrindinės temos, susijusios su savižudybių prevencija: įvadinės žinios apie savižudybių prevenciją mokyklose, pagrindinės žinios apie savižudybių psichologiją, vaikų ir jaunimo savižudybės, pagalba ketinantiems žudytis ir parama mokyklos bendruomenei po savižudybių, savižudybių prevenciją atliekantis specialistas – siektinos savybės ir emocinė parama šiam darbuotojui. Tai konkreti pagalbos priemonė, suteikianti būtinų žinių ir praktinių įgūdžių atpažįstant vaiko psichinės ir fizinės sveikatos sutrikdymo ženklus, pagalbos galimybes bei jų taikymą. Įgytos kompetencijos leis geriau ir greičiau atpažinti krizines ir sudėtingas situacijas bei efektyviau jas valdyti, suteiks bendruomenės nariams žinių ir įgūdžių apie savižudybių psichologiją bei pagalbos būdus. Seminare gautą  medžiagą dalyviai galės naudoti dirbdami su mokinių tėvais, mokiniais ir mokytojais.

 

Programos tikslas:

Pagilinti mokyklos bendruomenės narių ir specialistų kompetencijas, padedančias atpažinti ir identifikuoti gręsiančios savižudybės ženklus bei parinkti tinkamiausias poveikio priemones.

 

Programos uždaviniai:

 1. Praplėsti dalyvių žinias apie vaiko raidos ypatumus, psichologinės krizės bruožus ir fazes, pagrindinius poreikius ir jų svarbą vaiko ir jaunuolio vystymuisi.
 2. Patobulinti kompetencijas, padedančias atpažinti gręsiančios savižudybės ženklus.
 3. Pagilinti gebėjimus teikti pagalbą asmeniui, galvojančiam apie savižudybę.

 

Programos turinys (temos, valandos):

 1. Reakcijos į krizinius įvykius. Kriziniai jausmai – 1 val.
 2. Bendri krizių intervencijos ypatumai – 1 val.
 3. Rizikos faktoriai irt jų svarba prevencijoje – 1 val.
 4. Praktinis užsiėmimas „Draugo laiškai“ – 0,5 val.
 5. Sielvartas, gedėjimas ir komplikuotas gedėjimas – 1 val.
 6. Paaugliai ir netektys – 1 val.
 7. Pagrindiniai krizių valdymo mokykloje principai (praktinė užduotis) – 0,5 val.
 8. Individuali ir grupinė parama krizių atvejais – 1 val.
 9. Bendravimas su žiniasklaida – 1 val.

 

Dalyviai:

 Mokyklų bendruomenėms ir jų pedagogams, psichologams, tėvams,  vaiko gerovės komisijų nariams.

 

Vykdymo laikas ir vieta:

2018 m. II pusmetis, 1 diena, 8 val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Romutė Koncevičienė