MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pradinio ugdymo mokytojams

Programa skirta pradinių klasių mokytojams, klasių auklėtojams, vaikų laisvalaikio užimtumo organizatoriams, kuriems rūpi šie ir panašūs klausimai. Programoje aptariami esminiai interaktyvaus mokymo ir ugdymo principai bei jų taikymas kuriant bei organizuojant ugdymosi žaidimus.
Futbolas mūsų mieste yra ypač populiarus, todėl futbolo elementų įtraukimas į ugdymą skatintų mokinius aktyviau sportuoti bei įsitraukti į sportinę veiklą ir aktyvų judėjimą.
Programa supažindins su ugdymo turinio diferencijavimu įvairiais pjūviais – pagal mokinio patirtį, jo interesus, mokymosi stilių, intelektinius polinkius. Seminaro metu bus aptarta kaip, kokiais metodais pažinti mokinio stipriąsias mokymosi puses, bus išbandyti testai, padedantys nustatyti mokytojo darbo stilių.
Seminaro metu bus pristatytas informatikos bendrosios programos projektas, aptarti metodai, įgalinantys įvairiapusiškai taikyti IT, pateiktos priemonės, padedančios žengti pirmuosius programavimo žingsnius. Diskusijos, gerosios patirties aptarimai, praktinis darbas grupėse, metodų analizavimas padės mokytojoms tobulinti skaitmeninę ir profesinę kompetenciją – ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus.