MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PIRMIEJI INFORMATIKOS TAIKYMO ŽINGSNIAI PRADINIAME UGDYME

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ugdymo principų kaita mokykloje privertė mokytojus naujai permąstyti savo vaidmenį ugdymo procese. Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektas ir parengta metodinė medžiaga sukelia mokytojams daug klausimų, kaip keisti ugdymo proceso planavimą.

Seminaro metu bus pristatytas informatikos bendrosios  programos projektas, aptarti metodai, įgalinantys įvairiapusiškai taikyti IT, pateiktos priemonės, padedančios žengti pirmuosius programavimo žingsnius. Diskusijos, gerosios patirties aptarimai, praktinis darbas grupėse, metodų analizavimas padės mokytojoms tobulinti skaitmeninę ir profesinę kompetenciją – ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su informatikos bendrosios  programos projektu.

 

Programos uždaviniai:

  1. Mokyti praktiškai taikyti informatikos bendrąją   programą;
  2. Aptarti metodus, įgalinantys įvairiapusiškai taikyti IT;
  3. Pateikti  priemones, padedančias žengti pirmuosius programavimo žingsnius.
  4. Išbandyti skaitmeninius išteklius.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Informatikos bendroji programa. – 1,5 ak. val.
  2. Veiklos mokykloje. – 1,5 ak. val.
  3. Skaitmeniniai ištekliai. – 1,5 ak. val.
  4. Informatika be kompiuterio. – 1,5 ak. val.

 

Dalyviai:

Pradinio ugdymo pedagogai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė