MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

PARAFINO INTERPRETACIJOS KALĖDINIAME INTERJERE. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Stengiantis, kad šiuolaikinis mokinys dailės ir technologijų pamokose siektų ne tik aukštesnių dalykinių mokymosi rezultatų, bet  ir asmeninės pažangos, būtina nuolat ieškoti naujų ir efektyvių vizualinės raiškos būdų, priemonių bei jų pateikimo metodų. Taip pat svarbu skatinti patyriminį mokymą(si) bendradarbiaujant bei pamatyti savo sukurtų darbų praktinį pritaikomumą prisidedant prie estetinės aplinkos  formavimo bei etnokultūros puoselėjimo.

 

Programos tikslas:

 Dailės ir technologijų dalykų integralumo ir patrauklumo didinimas plėtojant mokytojų  dalykines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

 

Programos uždaviniai:

  1. Pristatyti parafino plastikos raiškos galimybių įvairovę kūrybiniame procese;
  2. Praktiškai išbandyti tris parafino plastikos raiškos būdus;
  3. Skatinti patyriminį mokymą(si) taikant tradicines ir netradicines priemones dailės ir technologijų kūrybinėje raiškoje bei estetinės aplinkos formavime;
  4. Sukomponuoti kalėdinę kompoziciją šventiniam interjerui, panaudojant parafino plastikos raiškos būdus.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Parafino medžiagiškumas bei jo panaudojimo galimybės. Parafino plastikos raiška meninio ir technologinio ugdymo kontekste – 1 ak. val.
  2. Praktinis patyriminis medžiagos panaudojimas – 3 ak. val.
  3. Kalėdinės kompozicijos kūrimas iš išbandytų ruošinių – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

Dailės ir technologijų, pradinių klasių mokytojai

 

Laikas:

2018 m. II pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė