MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

NETRADICINIAI SPORTINIAI ŽAIDIMAI KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ši programa suteikia kūno kultūros mokytojams galimybę susipažinti su netradiciniais sportiniais žaidimais, jų panaudojimo kūno kultūros pamokose ypatumais. Programa siūlo fizinio ugdymo modelius bei pavyzdžius panaudojant netradicinius sportinius žaidimus kūno kultūros pamokose. Programos dalyviai įgis naujų žinių, kompetencijų ir įgūdžių padedančių fiziškai ugdyti mokinius naudojant netradicinius sportinius žaidimus.

  

Programos tikslas:

Supažindinti su netradiciniais sportiniais žaidimais, jų naudojimo kūno kultūros pamokose ypatumais.

 

Programos uždaviniai:

  1. Formuoti dalykines kompetencijas reikalingas netradicinių sportinių žaidimų propogavimui bei mokymui;

  2. Ugdyti pedagogų praktinius įgūdžius ugdant mokinius netradicinių sporto žaidimų pagalba.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Netradicinis sportinis žaidimas „Bassalo“. – 2 ak. val.

  2. Netradicinis sportinis žaidimas „Street Racket“. – 2 ak. val.

  3. Netradicinis sportinis žaidimas „Donut Hockey“. – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

Kūno kultūros mokytojai

 

Laikas:

2017 m. II pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė