MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI MOKYKLŲ PEDAGOGŲ BENDRUOMENĖMS

1. Vidinės parengties užtikrinimas: esmė, prasmė ir iššūkiai

Akistata su savimi. Šalia kitų. Kokios nematomos gijos mus sieja? Kas skiria? Ar tikrai esu supratęs, ko noriu? Ir kas ta vidinė parengtis? Kada ir kaip galiu dalintis savo nuostatomis? Ar noriu dalintis? Kaip suvaldyti savo ego ir nemeluoti pačiam sau?

Seminaras skirtas mokytojų asmeninėms ir socialinėms kompetencijoms  tobulinti per vidinę parengtį, siekiant naujos tarpusavio santykių kokybės: vidinio potencialo identifikavimui, asmeninės savivertės įprasminimui; iniciatyvos sužadinimui, naujų idėjų atradimui, tarpasmeninių santykių vertės kūrimui,  įsivertinimo įgūdžių stiprinimui.

 

2. Neformaliojo ugdymos(si) metodiniai principai – raktas į kūrybiškumą ir savęs pažinimą

Seminaro paskirtis - kūrybiškumo sąvokos išsiaiškinimas ir kūrybinės provokacijos plečiant asmeninę patirtį.  Kūrybiškumo atskleidimas žmoguje – vienas iš svarbiausių jaunimo  neformaliojo ugdymo tikslų. Kūrybiškumą suprantame plačiąja prasme ir pirmiausiai - kaip aktyvų dalyvavimą, kaip drąsą pasakyti, pačiam spręsti, prisiimti atsakomybę, rodyti iniciatyvą, matyti kitus, vertinti ir įsivertinti, ir pan. Neformaliojo ugdymo metodiniai principai suteikia daug erdvės individualų kūrybiškumą išlaisvinti, todėl labai svarbu žmonėms, dirbantiems su jaunimu, padėti tą metodiką pažinti, patiems patirti ir gebėti taikyti savo veikloje.

 

3. Jauno žmogaus saviraiška ir socializacijos galimybės

Seminaro paskirtis - didinti mokytojų, jaunimo darbuotojų, kultūros centrų specialistų asmeninę bei profesinę kompetenciją, ugdyti gebėjimą atskleisti jauno žmogaus saviraiškos galimybes dirbant grupėje, supažindinti su naujomis kūrybinio darbo su grupėmis formomis ir metodais.

Temos: mokytojų, jaunimo darbuotojų, kultūros centrų specialistų darbo su jaunimu specifika; jaunimo veikla per savanoriškumą, jauno žmogaus kompetencijos šiuolaikinėje visuomenėje, individualumo suvokimas, bendravimo ir bendradarbiavimo vaidmuo ugdymo procese; grupėje vykstančių procesų specifika, vadovo vaidmuo skirtingais grupės gyvavimo etapais, jaunimo iniciatyvos skatinimas, saviraiškos plėtojimas bei projektinė veikla.

 

4. Komandos formavimas

Seminaro paskirtis - atskleisti komandos formavimo esmę ir ypatumus dirbant su jaunimu. Tapti komanda nereiškia suvienodėti, tai ugdymosi procesas, pažįstant skirtumus bei pozityviai auginant savo požiūrį vardan bendrų tikslų... Komandos formavimasis neturi pabaigos. Tai gyva buvimo kartu erdvė, kurią kiekvieną minutę kuria gyvi žmonės... 

Apie ką: iššūkis pažinti, patirti, išgyventi buvimo kartu procesą per aktyvų dalyvavimą bei mokymąsi iš patirties. Aktyvios, neįprastos, turinčios išbandymo elementų užduotys. Komanda susidurs su iššūkiais, kuriuos galės įveikti tik būdama susitelkusi, gerai tarpusavyje bendraudama ir bendradarbiaudama, kai komandos nariai padeda ir pasitiki vienas kitu, sugeba sutarti dėl bendro tikslo, planuoti ir koordinuoti savo veiksmus. Galimybė geriau pažinti kolegas, priklausymo vienai komandai jausmas, aukštesnės motyvacijos siekiant bendro tikslo atsiradimas. Aptarimas komandos stipriųjų ir tobulintinų pusių,  konkurencingų situacijų darbo aplinkoje įsivardinimas ir jų analizė. Rekomendacijos situacijos tobulinimui. 

 

5. Tarpkultūriškumas. Ar tikrai visų vertybės vienodos? Pozityvumas kasdienybėje

Seminaro paskirtis -  tobulinti tarpkultūrinio ugdymosi (plačiąja prasme) kompetencijas. 

Apie ką: tarpkultūrinis mokymasis – tai mokymasis apie skirtumus, apie kitoniškumą. Kaip į tuos skirtumus reaguoti, kaip elgtis, susidūrus su kitoniškumu? Kaip išmokti, esant visiems skirtingiems, būti kartu gerai? Tai mokymai apie toleranciją ir įsiklausymą, apie savęs pažinimą - tai mokymasis apie mus pačius, apie meilę mūsų pačių gyvenimams, pagarbą, mūsų identitetą, kultūrą, baimes, atradimus ir pan. Apie stereotipus ir prietarų peržengimą, apie pozityvumą ir įtampų įveikimą.

 

6. Renginių (valstybinių švenčių, masinių renginių) organizavimo ypatumai

Seminaro paskirtis - tobulinti renginių organizavimo ir vadybos kompetencijas.

Apie ką: renginio kūrimas: idėjos ir tikslo formulavimas. Metodiniai įrankiai jų įgyvendinimui (‚minčių žemėlapis“, „minčių lietus“ ir kt.)., šventinių renginių ypatumai, renginio vadybos specifika: 7 renginio planavimo žingsniai, biudžeto planavimas ir lėšų valdymas, emocijos svarba, vedėjo vaidmuo ir kt., renginio viešinimas, vizualinė informacija.

 

7. Konfliktų valdymas

Seminaro paskirtis: padėti pažinti konfliktų priežastis, pobūdį, ieškoti ir atrasti sprendimo būdus.

Temos: Kas yra konfliktas, kaip jis kyla, kaip jį atpažinti, kaip atrasti sprendimo būdus. Konfliktų įveikimo strategijos. Derybų strategijos. Konfliktas – kaip iššūkis. Neigiamos ir teigiamos pusės konfliktinėje situacijoje. Kaip išsakyti savo nuomonę, jeigu ji labai skiriasi nuo kitų.

 

8. as yra sėkmė ir kaip būti sėkmingam. Bendradarbiavimo esmė ir prasmė

Seminaro paskirtisatskleisti asmeninio tobulėjimo  galimybes, praktiškai tobulinti darbo komandoje kompetenciją.

Temos: Kas yra sėkmė? Sėkmės formulė ir kaip ja pasinaudoti. Keliai į sėkmę. Lyderystės esmė ir prasmė. Bendradarbiavimo, susišnekėjimo su kitais žmonėmis svarba. Nuo svajonės iki realybės: planavimas, detalizavimas. 7 kelio į sėkmę etapai (žingsniai). Kūrybiškumo ugdymas – kaip vienas iš svarbiausių sėkmės kriterijų.

 

Lektorė – Rolanda Šliažienė, Jaunimo centro „Babilonas“ direktorė

Programų vadovas - M.Apanavičienė 

 

1. Pedagogo vidinių galimybių virsmas į profesines kompetencijas: atidesnis žvilgsnis į save arba visuminis požiūris į asmenybę ir jos tobulėjimo vyksmus

Seminarų paskirtis - padėti veikti efektyviau, pasiekti daugiau ir tuo pačiu metu išlikti sveikiems ir harmoningiems. Pristatyti, kaip naujausių neuromokslų srities tyrimų apie sąmonės ir pasąmonės funkcionavimo mechanizmus gali būti panaudoti saviugdos procese siekiant pusiausvyros tarp įvairiausių gyvenimo sričių – nuo sveikatos iki profesinių pasiekimų ir asmeninėmis savybėmis pagrįstų kompetencijų. Padėti rasti atsakymus į klausimus: ką daryti, jeigu norime pagerinti savo profesinius ir asmeninius pasiekimus? Kokie keturi veiksmingi žingsniai gali iš esmės pagerinti mūsų sveikatingumą ir gyvenimo kokybę? Kaip pritaikyti savo tikslams asmenybės saviugdą ir kuo tai naudinga Jums? Kas yra sveikatingumas ir kokią reikšmę jis turi mūsų pasiekimams? Kaip aiškiai formuluoti savo asmeninius ir profesinius tikslus? Kaip motyvuoti save atlikti pirmą žingsnį teigiamų pokyčių link? Kokios nepanaudotos vidinės galimybės slypi mumyse?

 

Keturi programos seminarai po 8 akad. val.:

2. Sveikatingumo saviugda - kelias savo vidinėms galimybėms pažinti.

Bus aptariami ligos ir sveikatos vyksmai, išsiaiškinama gyvenimo būdo bei įpročių reikšmė, formuojamas visuminis požiūris į save bei atskleidžiami asmenybės sveikatingumą sudarantys komponentai, nagrinėjama asmenybės ir aplinkos sąveika, padedama giliau pažvelgti į save. Susipažinsite su sveikatingumo psichologijos elementais. Sveikatingumo koučingas (sveikatingumo saviugda) padės atrasti vidinės stiprybės, padidins energiją ir atskleis tikrąsias galimybes, visuomet glūdėjusias Jumyse.

 

3. Asmenybės tikrieji tikslai.

Supažindinama su tikslų formavimo svarba ir dėsningumais, išsiaiškinami asmenybės tikrieji tikslai tiek sveikatingumo, tiek kitose srityse, supažindinama su mąstymo ir smegenų funkcionavimo mechanizmų tyrimais neuromokslų srityje ir kaip tai gali būti panaudota sąmoningai keičiant savo gyvenimą, atskleidžiama pasąmonės procesų įtaka siekiant savo užsibrėžtų tikslų, aptariama asmeninės atsakomybės prisiėmimo svarba ir kaip rasti optimalią pusiausvyrą tarp gyvenimo kokybės ir prasmės ir kt.

 

4. Veiklios asmenybės vidinės motyvacijos dėsningumai.

Atskleidžiama nuo ko priklauso asmenybės motyvacija veikti, būti sveikiems ir sėkmingiems, kokie veiksniai lemia, jog nežengiame pirmojo žingsnio norimų pokyčių link, kas yra didieji mūsų motyvatoriai, autentiškasis “Aš”, įsitikinimų bei vertybinių nuostatų įtaka motyvacijai.

 

5. Nerealizuoto vidinio potencialo resursai: asmeninių stiprybių virsmas į kompetencijas.

Atskleidžiami nepanaudoto asmenybės vidinio potencialo resursai, asmeninių savybių reikšmė gyvenimo ir profesinės veiklos rezultatams, aptariama, kaip formuojasi ribojančios nuostatos, kaip atsiranda pozityvus požiūris į naujoves, padedama atrasti darnų ir visuminį požiūrį į save ir savo gyvenimą.

Galima užsakyti visą programą arba atskirus seminarus pagal poreikį

 

Lektoriai: Dr. Kęstutis Skauminas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos docentas, Neuromokslų instituto neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos vedėjas, gydytojas neurochirurgas, probleminio mokymo specialistas – tutorius, sertifikuotas saviugdos specialistas (koučeris). Loreta Aleksandra Sinkevičienė, psichologė – psichoterapeutė.

Programų vadovas - M.Apanavičienė


1. Pavasario šventės: idėjos ir veiklos

Seminaro metu klausytojai gaus žinių apie pavasario švenčių sampratą, jų raidą bei transformacijas moderniais laikais. Bus aktualizuotas valstybinių švenčių, istorinių datų, ugdymo turinys.

Remiantis XXI amžiaus sociokultūrine situacija bus analizuojami ir siūlomi variantai, kaip per naujas žinias, gebėjimus, galima ugdyti bendruomeniškumą, pilietinę savimonę, kūrybiškumą, vaizduotę, individualųjį suvokimą, teikti žinių nepriešinant tautiškumo ir globalumo konceptų. Bus aptariamos etnokultūrinio ugdymo formos ir būdai įvairioje sociokultūrinėje aplinkoje, lavinami diskusiniai, bendradarbiavimo įgūdžiai, ugdomas kūrybiškumas, vaizduotė, individualusis požiūris, teikiama etnokultūrinio ugdymo praktinio įgyvendinimo galimybių bei šių temų integravimo į ugdymo turinį pavyzdžių.

Seminaras skirtas pradinio ir neformalaus ugdymo pedagogams, kultūros darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų nariams.

 

2. Velykų margutis - tradicijų ir modernumo sąsajos

Seminaro metu klausytojai įgis žinių apie tradicijų ir modernumo sampynas dabarties kalendorinėse šventėse. Aktualizuota Velykų margučio istorija, spalvų ir ornamentų simbolika siejama su ikimokyklinio ir priešmokyklininio ugdymo turiniu.

Pavasario kalendorinėse šventėse ryškiausiai dominuoja du elementai: kiaušinis ir augalas. Iki šių dienų išlikusiose papročiuose geriausiai tai išlikę Velykų šventime, nors gausu ir Sekminių, Jurginių bei kitose šventėse. Seminaro praktinės veiklos pagrįstos šių dviejų elementų detalesne sklaida: menine, kūrybine, pažintine, kultūrine, edukacine.

Seminaro metu bus aptariamos etnokultūrinio ugdymo formos ir būdai įvairioje sociokultūrinėje aplinkoje, lavinami diskusiniai, bendradarbiavimo įgūdžiai, ugdomas kūrybiškumas, vaizduotė, individualusis požiūris, bus teikiama etnokultūrinio ugdymo praktinio įgyvendinimo galimybių bei šių temų integravimo į ugdymo turinį pavyzdžių.

Seminaras skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kultūros darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų nariams.

 

Lektorė – Rūta Stankuvienė, Šiaurės Lietuvos kolegijos renginių verslo vadybos dėstytoja, etnologė, renginių organizatorė.

Programų vadovas - metodininkė Jūratė Gaidienė


Kaip išmokyti  visą klasę po vieną? Į mokinį orientuoto ugdymo technologija

Į mokinį orientuoto ugdymo technologijos populiarumas yra sąlygojamas kelių objektyvių aplinkybių: reikia sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui  išsiugdyti tokius gebėjimus ir įgūdžius, kurie padėtų surasti vietą gyvenime, skatintų ir stiprintų kiekvieno mokinio norą mokytis ir pasitikėjimą savo jėgomis; sudarytų kiekvienam mokiniui galimybę patirti sėkmę. Šiuolaikinė mokykla verčia ieškoti įvairesnių mokinio poveikio būdų, todėl mokytojas, taikydamas ugdymą orientuotą į mokinį, susiduria su naujais iššūkiais: mokinio pažinimu, jo įtraukimu į mokymosi veiklą, atsakomybės už savo mokymąsi stiprinimu, individualia motyvacija.

Individualizuoti mokymą ypač svarbu mokant suaugusius žmones, kurie į mokymo/si procesą yra sugrįžę po tam tikros pertraukos. Toje pačioje klasėje mokosi asmenys po pvz.: vienerių, penkerių, dešimties ir net daugiau metų pertraukos. Visi jie turi skirtingą mokymosi patirtį (dažnai negatyvią), skirtingus mokymosi stilius ir pan. Jų gyvenimo patirtis, kurią naudojant jie galėtų palengvinti savo mokymąsi, irgi yra skirtinga. Taigi dažnai iškyla klausimas: kaip išmokyti visą klasę po vieną, t. y. individualizuoti mokymą? 

Ši programa skirta visų dalykų suaugusiųjų mokytojams.  Programos dalyviai susipažins su teorinėmis ir praktinėmis žiniomis apie ugdymą orientuotą į suaugusį mokinį, perpras pagrindinius šios technologijos principus, aptariant kiekvieną pamokos elementą. Mokytojai susipažins su galimybėmis kaip pažinti mokinį, remiantis šiomis žiniomis, išmoks  padėti kiekvienam mokiniui tobulinti jų individualius gebėjimus bei taikyti kitus andragoginio  poveikio būdus, aptars įvairių naujų ugdymo metodų svarbą

 

Lektorė – Larisa Gražienė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, sociologijos mokslų magistrė, KPKC lektorė

Programos vadovas - metodininkė Romutė Koncevičienė


Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas

Mokyklų išorinio vertinimo metu  (2007 -2010 metais) surinkti duomenys rodo, kad tarp tobulintinų mokyklos veiklos sričių vis dar išlieka pamoka ir/ar atskiri jos elementai. Vertinant mokyklos veiklos sritis ir temas 4 lygių vertinimo skale, ugdymas ir mokymas(is) dažniausiai vertintose mokyklose vertinimas 2 lygiu, tai reiškia, kad yra patenkinamas, tinkamas, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti.

Ši programa yra skirtas šiuolaikinės pamokos planavimo ir organizavimo tobulinimui.  Besimokydami mokyklų vadovai, mokytojai (pedagogai) turės galimybių  įsigilinti į šiuolaikinio mokymo(si) sampratą, įgyti teorinių žinių ir pamatyti praktiškai, kaip galima planuoti ir organizuoti pamoką, stebės ir aptars filmuotą medžiagą ir tokiu būdu patobulins savo praktinius įgūdžius.

 

Lektorė – Monika Bilotienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja.

Programos vadovas - metodininkė Romutė Koncevičienė


Konfliktų sprendimas komunikacijoje su mokiniais ir tėvais: strategijos, principai, įrankiai

Šie mokymai skirti paskatinti dalyvius suprasti konfliktus „kitu kampu“ (priimti juos kaip tolesnio tobulėjimo iššūkį), ugdyti pozityvios įtakos darymą aplinkiniams bei patobulinti konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius.

 

Lektoriai – VšĮ Lyderystės ekspertų grupė

Programos vadovas - metodininkė Gintarė Grigaliūnienė 

 

1. Mokymosi motyvacija: išsaugome ją ir pastipriname.

2. Santykio pamokoje kūrimas - kaip viena svarbiausių ugdymo ir auklėjimo priemonių.

Seminaras remiasi humanistine pedagogika (Šalva Amonašvilis, Šiničis Suzukis, Pestalocis, Levas Tolstojus ir kt.)

3. Plėtojame pedagogo galias: auklėjimo ir ugdymo principai, kurie garantuoja pedagoginės veiklos sėkmę.

4. Kaip kalbėti pamokoje, kad mokiniai klausytųsi: ekstra praktinis oratoriaus įgūdžių plėtojimo kursas.

5. Mokinio potencialo atskleidimas per 45 min: praktiniai patarimai kiekvienai pamokai.

6. Ugdymo praturtinimas ir paįvairinimas neformalaus ugdymo priemonėmis: priartiname akademines žinias prie realaus gyvenimo.

7. Prasmingų klasės valandėlių ciklas: 20 puikių užsiėmimų kiekvienai klasei (Seminaras pritaikomas pagal vaikų amžių, rekomenduojama atskirai ikimokyklinukams, atskirai pradinukams, atskirai 5-8 ir 9-12 klasių vadovams).

8. Klasės auklėtojo paskirtis: nuo klasės telkimo iki mokyklos bendruomenės kūrimo.

9. Dalykininkų ir bibliotekininkų bendradarbiavimas: nuo formalių užduočių išpildymo iki prasmingos sąveikos kūrimo

10. Kaip tinkamai pasinaudoti socialinio pedagogo ir psichologo paslaugomis ugdymo įstaigose?

11. Tėvų švietimas ugdymo įstaigose - kaip ypatingai svarbi priemonė telkiant bendruomenę: praktiniai patarimai kasdienei veiklai

12. Kaip suderinti pedagoginę veiklą ir asmeninį gyvenimą - pataria psichologė.

13. Mokymosi motyvacija per 45 min - misija įmanoma.

14. Stresas pedagoginėje veikloje ir efektyvūs įveikos būdai.

15. Skatiname bendradarbiavimą su tėvais: kas? kur? kodėl?

16. Kaip veikti, kad pamoka vaikams nebūtų nuobodi: judėjimo stebuklai.

17. Teisingoji patyčių prevencija: ko reikia mūsų vaikams ir mums?

18. Drausmė pamokoje: misija įmanoma.

19. Kaip vesti tėvų susirinkimus, kad į juos mielai eitų?

Šiuo metu dauguma mokyklos bendruomenių išgyvena krizę: seni bendravimo metodai ir tradicijos bendruomenės netelkia, santykius dažnai tik formalizuoja, o kitų bendravimo būdų išsibarsčiusi mokyklos bendruomenė nesukuria, nes per retai būna kartu.

Ši programa skirta tiems klasės auklėtojams, kurie nori atgaivinti savo tikėjimą klasių susirinkimų efektyvumu, kurie nori pažiūrėti į nesėkmingus tėvų susirinkimus su humoru ir ateities bendravimui sau kelti kur kas didesnius ir smagesnius lūkesčius: kaip vesti tėvų susirinkimą, kad tėvai norėtų ateiti dar?

Programa skirta ugdymo įstaigų darbuotojams ir pedagogams, tiesiogiai dirbantiems su vaikais ir vaikų tėvais.

20. Stresas pedagogo darbe: dirbu, atpažįstu, įveikiu

Pedagoginės veikla pareikalauja daug intensyvios veiklos ir dvasinės įtampos. Kaip neprarasti pusiausvyros, kaip neprarasti savo esmės ir kaip stiprinti save siekiant pagrindinių švietimo tikslų - šis praktinis seminaras skirtas visiems, besidomintiems šiais ir panašiais klausimais bei ieškantys atsakymų.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.

Seminaro tikslai: mokyti dalyvį suvokti savo atliekamą rolę; mokyti atpažinti savo bei kitų įvairius jausmus; mokyti dalyvį prisiimti atsakomybę už asmeninę psichologinę pusiausvyrą; mokyti dalyvį įveikti sunkumus; mokyti dalyvį laiku atpažinti stresą ir supažindinti su įvairiomis jo įveikos galimybėmis keičiant ydingas pasaulėžiūros nuostatas.

 

Lektorė - Ramunės Želionienė, psichologė.

Programų vadovės– metodininkė Gintarė Grigaliūnienė 

metodininkė Jūratė Gaidienė


Savižudybių prevencija mokykloje ir jos taikymo galimybės

Tai pagalbos priemonė, kuri suteiks būtinų žinių ir praktinių įgūdžių atpažįstant vaiko psichinės ir fizinės sveikatos sutrikdymo ženklus bei pagalbos galimybes ir jų taikymą. Įgytos žinios leis geriau ir greičiau atpažinti krizines bei sudėtingas situacijas ir efektyviau jas valdyti. Suteiks bendruomenės nariams žinių apie savižudybių psichologiją ir pagalbos būdus.

Programa skirta mokyklų bendruomenėms jų pedagogams, tėvams,  vaiko gerovės komisijų nariams.

 

Lektorė - Joleta Norkienė, Marijampolės PPT psichologė – metodininkė, Lietuvos krizių valdymo konsultantė

Programos vadovė– metodininkė Gintarė Grigaliūnienė 

 

Streso valdymas. Mandalų piešimas ir relaksacija

Stresą patiriame visi. Skiriasi tik jo intensyvumas ir trukmė. Lietuvos mokytojams tenkantis didelis darbo ir emocinis krūvis ne tik sukelia daug streso, bet daro didelę neigiamą įtaką jų, privačiam gyvenimui, šeimoms ir, žinoma, visuomenei. Naujausių tyrimų duomenimis, stresas susijęs su daugeliu baisiausių šiuolaikinių ligų - infarktu, insultu, vėžiu, migrena ir pan. Nuolatinė stresinė situacija sukelia organizme reakciją „kovok arba bėk“, tad, išeikvojus jėgas kovai, belieka tik mesti darbą. Taip pat pedagogams dažniau nei kitų profesijų atstovams gresia emocinis perdegimas. Tą parodė ir naujausi ETUCE projekto „Stresas darbe“ įgyvendinimo metu atlikta apklausa: nors 62 proc. Lietuvos mokytojų jaučia stiprų įsipareigojimą darbui, tačiau 26 proc. pasiryžę tuoj pat palikti  darbą. 61 proc. apklaustų mokytojų mano, kad jiems yra keliami per dideli reikalavimai.

Nuo mokytojo savijautos  didele dalimi priklauso moksleivių  pasiekimai moksle,  psichologinė ir emocinė mokinių gerovė. Žmogui dirbančiam su kitais žmonėmis labai svarbi jo paties psichinės sveikatos būklė. Žinome, kad išvengti streso yra neįmanoma. Tuomet lieka klausimas, kaip sumažinti neigiamą streso poveikį.

Seminaro „Streso valdymas. Mandalų piešimas ir relaksacija“ metu seminaro dalyviai pagilins žinias apie streso priežastis, poveikį visoms organizmo sistemoms, asmenybei, visuomenei, streso valdymo būdus, susipažins su savo pačių naudojamomis streso įveikos strategijomis, praktiškai išbandys  vieną iš streso valdymo būdų (meno terapiją)-mandalų piešimą.

 

Lektorė - Gitana Tamulynienė, Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos  psichologė

Programos vadovė– metodininkė Gintarė Grigaliūnienė 

 

Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas

Programa grindžiama „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu“ (2011 m. liepos mėn. 13 d.), kuriame išskiriami vaikai, turintys nerealizuotų ypatingų gabumų, kaip turintys mokymosi sunkumų. Tokių vaikų pasiekimai neatitinka jo intelektinių gebėjimų, kurie yra didesni nei bendraamžių (IQ 130 ar didesnis) dėl individualių (asmenybės) ir aplinkos veiksnių (šeimos, mokyklos, bendraamžių ir pan.). Yra nepaparastai svarbu - gabių vaikų, kaip ateities šalies potencialo, ugdymo poreikių tenkinimas. Programa padės pedagogams įgyti ypač trūkstamų žinių apie gabius vaikus, jų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo ypatumus.

 

Lektorė - Audra Tamošaitienė, Marijampolės Pirminės sveikatos priežiūros centro psichologė; Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centras psichologė metodininkė.

Programos vadovė– metodininkė Gintarė Grigaliūnienė 

 

1. Sėkmės planavimas

Asmeninės karjeros planavimas – viena aktualiausių jaunuomenės sprendžiamų problemų. Jis suprantamas kaip sistemiška veikla, o ne vien mokymosi ir studijų krypties pasirinkimas. Tai ir savęs pažinimas (savo mąstymo ir mokymosi stiliaus įvertinimas), ir savimotyvacijos būdai, ir savo tinkamumo tam tikrai veiklai nustatymas, ir individualaus tobulėjimo plano bei profesinės veiklos scenarijaus kūrimas, ir laiko valdymas, ir tikslų formulavimas bei rezultatų prognozavimas, ir mokėjimas kurti savo įvaizdį.

Programa skiriama bendrojo lavinimo mokyklų baigiamųjų klasių moksleiviams, profesinio mokymo įstaigų mokiniams, planuojantiems savo karjerą ir siekiantiems susikurti efektyviausią savo būsimos veiklos scenarijų.

 

2. Kaip tapti matomam? Mokyklos ir mokytojo įvaizdžio kūrimas

Tarp bet kurios organizacijos gyvavimo ir klestėjimo sąlygų minėtinas gebėjimas kvalifikuotai kurti viešuosius ryšius, kurių paskirtis – sudaryti prielaidas puikiam įvaizdžiui ir nepriekaištingai  organizacijos reputacijai sukurti. Daug, tikslingai ir gerai dirbanti organizacija turi mokėti reklamuotis, pateikti save visuomenei (tikslinėms auditorijoms), žiniasklaidai. Mokyklos kaip organizacijos ir joje dirbančio mokytojo įvaizdis konkurencijos sąlygomis ne mažiau svarbus nei puikūs pedagoginės ar vadybinės veiklos rezultatai. Šiame seminare bus kalbama apie tai, kaip kurti mokyklos ir mokytojo  įvaizdį, kaip sudominti įvairias tikslines auditorijas mokyklos veikla, kaip sudominti žiniasklaidą savo veikla, kad žurnalistai spaudoje kalbėtų  taip, kaip norėtų organizacija, o ne tai, ką jie mato per savo prizmę. Bus formuojami unikalaus organizacijos ir mokytojo kaip profesionalo įvaizdžio kūrimo įgūdžiai.

 

3. Lyderystė švietime. Mokyklos pedagogai – lyderių komanda

Lyderystė, lyderis – sąvokos, kurios aktualios pedagogams, mokyklų ar kitų švietimo padalinių darbuotojams ir vadovams. Lyderystė gali būti suprantama įvairiai: kaip kūrybinė ir dvasinė galia; kaip procesas, kurio metu lyderis paveikia kitus pageidaujama linkme, kaip tarpasmeniniai santykiai – kiti paklūsta todėl, kad nori, o ne todėl, kad privalo; kaip žmonių požiūrių keitimas, kaip aiškus numatomų tikslų realizavimo būdų apibrėžimas ir pristatymas kitiems, kaip sąlygų sukūrimas komandai, kad ji veiktų efektyviai.

Lyderystė netapatu vadovavimui. Lyderystė suvokiama kaip reiškinys, kurio esmė – kažkokiu būdu (elgesiu, priimamais sprendimais, propaguojamomis vertybėmis, turimomis savybėmis ir kt.) daromas poveikis ar įtaka kitam žmogui ar jų grupei. Sėkmė švietimo organizacijai garantuota, jei jai vadovauja lyderiai, išsiugdę savo pačių vadybinį meistriškumą, pagrįstą emocinio intelekto lavinimu, pozityviu mąstymu, gebėjimu pasirinkti efektyviausius problemų sprendimo metodus, pažinti savo personalą, jam vadovauti ir ugdyti savo personalą kaip lyderių komandą.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.

 

4. Kaip pergudrauti stresą? Streso valdymo technologijos

Ekonominiai, politiniai, socialiniai pokyčiai meta naujų iššūkių žmogui. Jis turi būti pasirengęs juos priimti ir valdyti save įvairiose situacijose, idant galėtų išlaikyti vidinę pusiausvyrą ir profesionaliai atlikti savo darbą. Atpažinti stresus, juos mažinti, įveikti ir kurti jų prevencijos strategijas tampa būtina kompetencija bet kurios srities profesionalui. Kaip įveikti katastrofinį mąstymą? Kaip nesusigraužti dėl smulkmenų, atrodančių it dramblys?

Kaip „pasigaminti“ kitus požiūrio į stresą bei jo sukėlėjus rėmus? Kaip pergudrauti stresą? Kaip sudaryti su juo sutartį? Atsakymų per seminarą bus ieškoma analizuojant streso šaknis bei atsaką į jį, Modeliuojant efektyvias elgsenos strategijas. Lengvai įsitikinsite ir išmoksite elgtis taip, kad ir pirmadienio priešpietės darbe nebus lydimos streso.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams.

 

Lektorė - Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, organizacijų konsultantė (įmonės įvaizdžio, viešųjų ryšių, bendravimo su žiniasklaida, lyderystės, komandos formavimo klausimais).

Programos vadovė– metodininkė Vida Undzėnienė 

 

1. Gabių vaikų pažintinė ir socialinė raida

Šiuo metu Lietuvoje nereglamentuojama, kaip atpažinti gabius vaikus. Tradiciškai susiformavo požiūris, kad gabūs vaikai yra gerai prisitaikę ir bet kokiu atveju realizuos savo gebėjimus, tad lieka neaiškūs gabumų nustatymo tikslai. Vieni iš dažniausiai naudojamų vaiko gabumų atskleidimo būdų yra mokomųjų dalykų olimpiados, konkursai, kiti tikslinės paskirties renginiai, tačiau šie labiau orientuoti į aukštus mokymosi rezultatus, o ne į pačių gabumų atskleidimą. Vienas iš šios programos siektinų rezultatų – tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją ir gebėjimus pritaikyti ugdymo turinį pagal gabių ir talentingų vaikų poreikius, taikyti ir tobulinti individualius ugdymo metodus. Tai pirmieji žingsniai, padėsiantys mokytojams įgyti specialių kompetencijų dirbti su gabiais ir talentingais vaikais.

 

2. Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Programoje analizuojami svarbiausi gyvenimo įgūdžiai, jų ugdymo būdai ir metodai. Atsakoma kokios gyvenimo sritys aktualizuotos siekiant sėkmės ir adaptyvaus prisitaikymo. Ko mokyti(is), kad žinojimas teiktų praktinę naudą, brandintų asmenybę. Mokytojas  atskleis paslaptį – kaip ,,aprengti“ žinias, kad  mokiniams jos taptų svarbia gyvenimo pamoka. Vizualus svarbiausių gyvenimo įgūdžių pristatymas padės auklėtojams pasirinkti užklasinės veiklos kryptis. Šia mokymo programa siekiama suteikti pedagogams žinių kaip plėtoti mokinių socialinę sąveiką, skatinti saviugdos poreikį, formuoti atsparumą aplinkos trukdžiams. Ugdymo procese pedagogas dažnai tampa socialinio elgesio modeliu, deleguojančiu savigarbos, efektyvaus komunikavimo, emocijų raiškos pavyzdį.

 

3. Ko mus moko vaikai

Ieškosime galimybės pažvelgti į save iš šalies ir atpažinti savo privalumus bei rezervines puses, projektuojamas į savo vaikus. Verta patiems tapti tokiais, kokių savybių tikimės iš savo vaikų. Ar tai paprasta, ar sunku – ieškosime atsakymų. Atpažinti objektyvius šiuolaikinių vaikų psichologinius ypatumus ir adekvačiai reaguoti. Teikti socialinį pastiprinimą. Kurti lygiateisiškus santykius su ugdytiniais. Suprasti savo ir ugdytinių jausmus bei poreikius, juos reikšti. Aktyviau įtakoti asmeninės atsakomybės ugdytiniuose įtvirtinimą. Mokyti savikontrolės įgūdžių, taikant asmeninį pavyzdį.

 

Virginija Servutienė,  VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros psichologinio ir karjeros konsultavimo skyriaus vedėja, psichologė

Programų vadovas – J. Gelžinienė

 

1. Mokyklos sėkmė priklauso nuo manęs

Pagrindinės temos: Kaip tapti visapusiška asmenybe darbe ir gyvenime? Pagrindinių intelektų vystymas asmenybėje. Keturi mokyklos, kaip organizacijos, intelektai. Mokytojo ir mokyklos stiprybių vystymas. Ar tikrai darbuotojas tik mažas sraigtelis organizacijoje? Kas atsitinka su žmogumi, jei jis dėmesį koncentruoja tik į vieną sritį? Kaip atrasti save darbe ir įkvėpti kitus? Asmeninio ir mokyklos tobulėjimo plano sudarymas.

 

2. Žalingų įpročių prevencija

Pagrindinės temos: Žalingų įpročių samprata. Pagrindinės motyvų grupės, įtakojančios žalingų įpročių formavimąsi. Aktyvios prevencinės programos kūrimas. Vaikų mokymas efektyviai spręsti problemas ir atsipalaiduoti. Alternatyva žalingiems įpročiams – konstruktyvi veikla. Neigiamos bendraamžių įtakos neutralizavimas žalingų įpročių prevencijoje.

 

3. Kaip lavinti vaikų kūrybiškumą?

Pagrindinės temos: Ar galima kūrybiškumą lavinti? Kas yra kūrybiškumas? Kliūtys, trukdančios kūrybiškumui. Kūrybiškumą skatinančios vietos. Kūrybiškai mokančio pedagogo ypatybės. Kūrybiškumo lavinimo būdai.

 

4. Kaip pasakyti, kad išgirstų, kaip klausytis, kad suprastum?

Pagrindinės temos: Kodėl žmonės vienas kito nesupranta: dažniausios bendravimo klaidos.  Kodėl girdime, tai ką norime girdėti, o ne tai ką mums sako. Kūno kalbos ir balso galia bendravime. Kaip kalbėti, kad pašnekovas klausytų  ir suprastų. Pašnekovų tipai: kaip atpažinti ir prisiderinti. Kaip būti dėmesingu pašnekovu: aktyvaus klausymosi principai „Vienos lazdos“ principas bendraujant.

 

5. Kaip išlaikyti bendravimo ir drausmės balansą?

Pagrindinės temos: Bendravimas ar drausmė: ko iš tikrųjų reikia vaikams? Mokytojų stiliai: kokį pasirinkti? Kaip konstruktyviai drausminti vaikus? Kaip bendrauti su vaikais ir juos motyvuoti? Ką mokytojai turi žinoti apie pagyrimus ir bausmes? Kaip kurti gerus mokytojo – mokinio santykius?

 

6. Kaip padėti vaikams valdyti pyktį?

Pagrindinės temos: Kodėl vaikai elgiasi nederamai ir ką daryti? Ar vaikų pyktį reikia slopinti? Kai vaikas pyksta: bausti ar toleruoti tokį elgesį? Kaip padėti vaikui tinkamai išreikšti ir valdyti pyktį? Kaip mokyti vaikus nuleisti “garą“? Pykčio malšinimo būdai: „Vėžliukas“; „Bambantis vabalas“; „Plauname pyktį iš kambario“; „Ringas“; „Pykčio maišelis“; „Pykčio balionas“; „Taikos kilimas“; „Saugi vietelė“ ir kt.

 

7. Kaip motyvuoti vaikus mokytis?

Pagrindinės temos: Pagrindinės priežastys, kodėl mokiniams nesiseka mokytis. Kokia mokslų nauda ir kaip tai parodyti mokiniams? Ką mokytojai turi žinoti apie pagyrimus? Vaikų ir mokytojų tikslai. Kaip atpažinti vaiko mokymosi stilių? Kaip galite padėti mokiniui turinčiam tam tikrą mokymosi tipą? Įdomi ir naudinga pamoka – kaip tai paversti realybe? Mokymosi dėžutė ir mokymosi žurnalas: kaip tai panaudoti skatinant vaikus mokytis?

 

8. Kaip suformuoti komandą klasėje?

Pagrindinės temos: Auklėtojo vaidmuo komandos formavime. Kas yra komanda? Pagrindiniai komandos elementai. Komandos formavimosi etapai ir pagrindiniai bruožai. Kaip nepasiduoti net atsidūrus „audros ir konfliktų“ etape?

 

9. Kaip mokytojams dirbti vieningoje komandoje?

Pagrindinės temos: Kas yra „tobula mokyklos komanda“? Kuo komandinis darbas naudingesnis už individualų darbą? Darbas komandoje ir tarp komandų – kaip padidinti efektyvumą ir bendradarbiavimą? Mokyklos naudingumo analizė ir įsikvėpimas dirbti efektyviau Įsipareigojimas sustiprinti bendradarbiavimą komandoje.

 

10. Pozityvaus mąstymo lavinimas

Pagrindinės temos: Teigiamo ir neigiamo mąstymo poveikis mūsų gyvenimui. Kaip atsisveikinti su negatyvumu ir pasiruošti pozityviam mąstymui? Veiksmai, vedantys į pozityvumą. Lengvai įgyvendinamas mąstymo keitimo planas. Kaip „reikia/privalau“ paversti į „noriu“? Pozityvumą lavinantys pratimai: „STOP negatyvumui“; „Laimės žvilgsnis“; „Rankų magija“; „Juoko terapija“; „Žandukų mankštelė“; „Aš galingas“ ir kt. Gera nuotaika kasdien - tai įmanoma!

 

11. Kaip daryti įtaką bei atpažinti ir įveikti manipuliaciją?

Pagrindinės temos: Kaip sukurti gerą įspūdį ir tapti įtakingu? Kaip paskatinti žmones mąstyti taip, kaip jūs? Psichologinės įtakos metodai. Kaip pasirinkti tinkamiausią? Įtakos darymo principai.

Kaip kalbėti, kad žodžiai skambėtų įtikinamai? Įtaka ar manipuliacija? Kaip suprasti, kad Jumis manipuliuoja? Kaip elegantiškai apsisaugoti nuo manipuliacijos?

 

12. Kaip pažinti save ir tapti sėkmingesniu?

Pagrindinės temos: Kas trukdo pažinti save? Savęs pažinimas: Aš apsimestinis, AŠ negatyvusis, AŠ tikrasis. Įsitikinimai ir įpročiai: ar įmanoma juos pakeisti? Tikrosios ir menamos kliūtys į sėkmę. Kelias į sėkmę: nuo ko pradėti? Kaip išsiaiškinti ko iš tikrųjų norime? Kaip suformuluoti savo svajonę? Tinkamas nusiteikimas sėkmei.

 

13. Kaip sustiprinti laimės jausmą?

Pagrindinės temos: Dabartinio laimės lygio įvertinimas. Kas yra laimė ir laiminga asmenybė? Vidinė ir išorinė laimė – kurios siekti? Genai, aplinka, aš – kas labiausiai įtakoja laimės jausmą? Praeitis, dabartis, ateitis: kuriame laike gyvenu? Kaip nuo mūsų mąstymo krypties priklauso laimės jausmas? Esminiai žingsniai siekiant būti laiminga asmenybe? Kaip padėti vaikams tapti laimingais?

 

14. Kūno kalbos pagrindai arba kaip susikalbėti be žodžių

Pagrindinės temos: Kūno kalbos pagrindai. Atstumo tarp pašnekovų poveikis bendravimui. Kaip sukurti teigiamą pirmąjį įspūdį? Kaip suprasti kada žmogus meluoja? Pagrindiniai gestai ir kūno laikysenos. Kaip kūno kalbos pagalba siųsti „teisingus“ ženklus?

 

15. Kaip spręsti konfliktą, kad jis padėtų augti ir tobulėti?

Pagrindinės temos: Kaip pakeisti požiūrį į konfliktą, kad jis padėtų tobulėti? Dažniausios konfliktų priežastys. Kokios mintys, žodžiai ir veiksmai gali paskatinti kilti konfliktą? Kaip elgiamės ir kaip reikėtų elgtis konflikto metu? Kaip konstruktyviai reaguoti į priekaištus?  Kaip išsakyti tai, kas nepatinka?

 

16. Kaip išlaisvinti save nuo neigiamų emocijų ir daugiau pasiekti gyvenime?!

Pagrindinės temos: Kaip netapti negatyvumo kolekcionieriumi, auka ir furija... Kaip atpažinti, kad neigiamos emocijos jus užvaldė? Kodėl kyla neigiamos emocijos?  Kaip efektyviai suvaldyti impulsyvias neigiamas emocijas? Kaip atleisti sau ir kitiems? Efektyvios savikontrolės technikos.

Lengvai įgyvendinami atsipalaidavimo pratimai.

 

17. Kaip svajones ir tikslus paversti realybe?

Pagrindinės temos: Kodėl žmonės nekelia tikslų ir kodėl juos reikia kelti?  Sritys, kuriose būtina išsikelti tikslus.  Kaip tinkamai iškelti tikslus, kad jie padėtų siekti geresnių rezultatų.  Minčių galia svajones paverčiant realybe. Pagrindinės kliūtys į sėkmę ir kaip jas įveikti. Paprasti tikslų įgyvendinimo būdai.  Kaip sukurti savo ateities paveikslą - sėkmės žemėlapį

 

18. Kaip bendrauti su „energetiniais vampyrais“?

Pagrindinės temos: Kodėl svarbu apsisaugoti nuo negatyvumą spinduliuojančių žmonių? Kaip tampama energetiniais vampyrais? Kur dingsta mūsų energija ir kaip ją atstatyti? Kaip suprasti, kad tapote energetinio vampyro auka? Paprastos technikos bendraujant su energetiniu vampyru. Ką daryti kai dirbate arba gyvenate su energetiniu vampyru?

 

19. Kaip liautis atidėlioti ir pradėti veikti?

Pagrindinės temos: Pagrindinės atidėliojimo priežastys. Kodėl reikia liautis atidėlioti jau nuo šiandien? Atidėliojimo pasekmės. Kaip atsikratyti žodelių „reikia“, “būtų gerai“, „norėčiau“, „rytoj“, vėliau“.... Skirtingi žmonės – skirtingos atidėliojimo taktikos. „Patogios situacijos“ - pinklės, kai pasirenkame atidėliojimą. Atidėliojimo įveikimo schema. Top 9 – kaip greitai įveikti atidėliojimą.

 

20. Kaip išmokti sakyti NE?

Pagrindinės temos: Kodėl sakome „TAIP“, kai norime sakyti „NE“? Kodėl ir kada reikia išdrįsti pasakyti „NE“? Kaip įveikti atsiradusį kaltės jausmą? Kaip nepasiduoti kitų manipuliacijoms? Kaip sakyti „NE“ kai prašo pinigų. Kaip išmokti sakyti „NE“ sau pačiam. „Sugedusios plokštelės“ metodas. Mokantys sakyti „NE“ laiku ir vietoje, gyvenime pasiekia daugiau!

 

21. Darželio sėkmė priklauso nuo manęs!

Pagrindinės temos: Kuo pasižymi „tobulas“ darželis? Kaip tapti visapusiška asmenybe darbe ir gyvenime? Ko reikia, kad būtume motyvuoti ir produktyvūs darbe? Pagrindinių intelektų vystymas auklėtojo asmenybėje ir komandoje. Kaip kiekvienas auklėtojas gali prisidėti prie darželio sėkmės?

 

22. Kaip padėti vaikams tapti sėkmingais?

Pagrindinės temos: Sėkmingas vaikas – mitas ar realybė? Kokiomis spalvomis nupiešti vaikui pasaulį? Kaip tapti autoritetingu auklėtoju? Kaip patys auklėtojai sugadina vaiką? Kaip supratimas padeda vaikui tapti sėkmingu? Kaip tapti tikru pavyzdžiu, o ne rodykle? Kaip padėti vaikui prisiimti atsakomybę?

 

23. Sėkmingas tėvų ir darželio auklėtojų bendradarbiavimas

Pagrindinės temos: Tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimo nauda. Pagrindinės tėvų ir auklėtojų bendradarbiavimo formos. Pagrindiniai dalykai, kuriuos būtina žinoti siekiant sustiprinti tarpusavio supratimą. Ką auklėtojai turi žinoti apie vaiko gyrimą? Kaip pranešti tėvams apie netinkamą vaiko elgesį?

 

24. Kaip lavinti vaikų emocinį intelektą?

Pagrindinės temos: Kas yra emocinis intelektas? Kokią reikšmę emocinis intelektas turi vaiko gyvenime? Pagrindinės emocinio intelekto sritys. Kaip lavinti vaiko savęs pažinimą ir tinkamą savęs vertinimą? Kaip padėti vaikui pažinti savo jausmus? Savo stipriųjų ir silpnųjų pusių pažinimas. Kaip ugdyti empatiją? Paprasti ir lengvai pritaikomi emocinio intelekto lavinimo pratimai.

 

25. Kaip įkvėpti auklėtojus dirbti vieningoje komandoje?

Pagrindinės temos: Kas yra „tobula darželio komanda“? Kuo komandinis darbas naudingesnis už individualų darbą? Darbas komandoje ir tarp komandų – kaip padidinti efektyvumą ir bendradarbiavimą? Darželio naudingumo analizė ir įsikvėpimas dirbti efektyviau. Įsipareigojimas sustiprinti bendradarbiavimą komandoje. Komandinės užduotys.

 

26. Kaip tinkamai drausminti vaikus?

Pagrindinės temos: Kokio rezultato mes siekiame bausdami vaiką? Kaip išlaikyti grupėje discipliną?  Pratimas „180 laipsnių kampas”. Kokios bausmės vaikui yra naudingos? Ką daryti kai vaikas reikalauja? Kaip teisingai drausminti vaiką?

 

27.Kaip pravesti efektyvų susirinkimą?

Pagrindinės temos: Kaip pasiruošti susirinkimui? Efektyvaus susirinkimo eiga. Kurios susirinkimo dalys yra svarbiausios jo sėkmingumui? Dažniausios klaidos susirinkimų metu. Kas lemia kalbos įtaigumą? Kaip įtikinti tėvelius bendradarbiauti?

 

28. Kaip išsilaisvinti nuo neigiamų emocijų ir džiaugtis gyvenimu?

Pagrindinės temos: Kaip netapti negatyvumo kolekcionieriumi, auka ir furija... Kaip atpažinti, kad neigiamos emocijos jus užvaldė? Kodėl kyla neigiamos emocijos? Kaip efektyviai suvaldyti impulsyvias neigiamas emocijas? Kaip atleisti sau ir kitiems? Efektyvios savikontrolės technikos. Lengvai įgyvendinami atsipalaidavimo pratimai.

 

28. Kaip įveikti viešo kalbėjimo baimę?

Pagrindinės temos: Savo stipriųjų pusių atradimas sakant kalbas ar vedant susirinkimus. Užslėptos viešo kalbėjimo baimės. Receptai, padedantys įveikti baimes. Kaip atsipalaiduoti prieš kalbą? Kaip pasiruošti susirinkimui? Kūno kalbos ir balso galių panaudojimas efektyviai kalbai.

 

29 Pagrindinės temos:. Kaip išmokti atsipalaiduoti ir valdyti stresą?

Pagrindinės temos: Kaip suprasti, kad Jus valdo stresas? Pagrindinės streso priežastys. Pagrindinės temos: Stresą skatinančios mintys, žodžiai, elgesys. Stresinės situacijos analizė. Pagrindiniai streso valdymo principai. Paprasti ir 100% veikiantys atsipalaidavimo metodai. Streso įveikimo technikos darbe.

 

Lektorė – Irma Reinikienė - pedagoginės psichologijos magistrė, personalo valdymo ir ugdymo srityje dirba nuo 2001 metų. Irma yra UAB „Galimybių Arsenalas“ psichologė, lektorė ir direktorė.

Programų vadovas - metodininkė Jūratė Gaidienė