MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KŪRYBIŠKUMO, SOCIALINIO EMOCINIO INTELEKTO IR FIZINIŲ GALIŲ UGDYMAS PER ŽAIDIMUS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Žaidimai yra viena iš patraukliausių interaktyvaus mokymo bei ugdymo krypčių, juolab, kad vaikystėje bei ankstyvojoje paauglystėje žaidimas apskritai yra esminė mokymosi, lavinimosi bei ugdymosi forma. Neatsiejama šiuolaikinio požiūrio į švietimą bei ugdymą dalis – aktyvus besimokančiųjų dalyvavimas mokymo ar ugdymo procese.  

Programa skirta pradinių klasių mokytojams, klasių auklėtojams, vaikų laisvalaikio užimtumo organizatoriams, kuriems rūpi šie ir panašūs klausimai. Programoje aptariami esminiai interaktyvaus mokymo ir ugdymo principai bei jų taikymas kuriant bei organizuojant ugdymosi žaidimus. Praktinėje programos dalyje mokiniai ir mokytojai turės galimybę išbandyti žaidimus, patirti teigiamų emocijų, praplėsti turimas žinias ir gebėjimus.

 

Programos tikslas:

Pagilinti žinias apie vieną iš patraukliausių interaktyvaus mokymo bei ugdymo krypčių – žaidimus.

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su kūrybiškumą, socialinį emocinį intelektą ir fizines galias lavinančiais žaidimais;
  2. Sudaryti galimybę, kai kuriuos žaidimus išbandyti praktiškai;
  3. Skatinti mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą žaidžiant.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  • Esminiai interaktyvaus mokymo/ugdymo principai. – 1,5 ak. val.
  • Žaidimų reikšmė ir nauda. – 1,5 ak. val.
  • Praktinis žaidimų išbandymas. – 3 ak. val.

 

Dalyviai:

Pradinių klasių mokytojai ir mokiniai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė