MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KREPŠINIO IR TINKLINIO TECHNIKOS ELEMENTŲ MOKYMASIS KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE KITAIP

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Jau seniai moksliniais tyrimais įrodyta fizinio aktyvumo nauda sveikatai. Tačiau šiuolaikinio gyvenimo intensyvumo plotmėje, informacijos srautų pasėkoje dažnai tai pamirštame.

Programa supažindina su krepšinio ir tinklinio technikos elementų mokymų kitaip kūno kultūros pamokose.

Seminaro metu mokytojai įgis žinių apie krepšinio ir tinklinio techniką, atskirų elementų mokymą, įvairių metodų taikymą sportinių žaidimų pamokose ir kitose veiklose. Tokie aktyvūs mokymo metodai kaip pratimai poromis, grupėmis ne tik lavina mokinių fizinį pajėgumą, suteikia judėjimo džiaugsmo, bet ir ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tai ypač svarbu šiuolaikinėje mokykloje, kur įvairūs mokymo metodai motyvuoja, įtraukia mokinius į veiklas.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su krepšinio ir tinklinio technikos elementų mokymu kūno kultūros pamokose.

 

Programos uždaviniai:

  1. Patobulinti žinias apie fizinį aktyvumą ir jo naudą sveikatai;

  2. Praplėsti žinias apie įvairių metodų taikymą sportinių žaidimų pamokose ir kitose veiklose;

  3. Patobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Pratimai su tinklinio kamuoliu kūno kultūros pamokose. – 1,5 ak. val.

  2. Tinklinis: technikos elementų ir veiksmų mokymas pamokoje kitaip. – 1,5 ak. val.

  3. Krepšinio pratimai naudojant įvairias priemones. – 1,5 ak. val.

  4. Krepšinis: technikos elementų ir veiksmų mokymas pamokoje kitaip. – 1,5 ak. val.

 

Dalyviai:

Kūno kultūros mokytojai, treneriai

 

Laikas:

2018 m. I pusmetis, 1 diena, 6 valandos

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė