MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KOMUNIKACIJA – KUO NAUDINGA ĮSTAIGAI?

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Šiandien žodis komunikacija girdimas labai dažnai, tačiau ne visada suprantama jo tikroji prasmė. Šios programos metu bus supažindinama su komunikacijos kanalais ir naujovėmis pritaikant juos savo darbe. Daug dėmesio skiriama asmeninių žinių tobulinimui ir diskusijai. Praktinių uždavinių metu dalyviai gyvai matys socialinio tinklo Facebook panaudojimo pradmenis ir esminius elementus praversiančius jų darbe. Dalyviai bus supažindinami su komunikacijos tekstų kūrimo principais ir vartotojiška kultūra.

 

Programos tikslas:

 Supažindinti su komunikacijos kanalais ir naujovėmis pritaikant juos savo darbe. 

 

Programos uždaviniai:

  1. Susipažinti su komunikacijos kanalais.
  2. Susipažinti su komunikacijos naujovėmis.
  3. Susipažinti su komunikacijos teikiamomis naudomis savo darbe.
  4. Praktinių užduočių metu skatinti kūrybiškumą.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Savęs pažinimas, viešas prisistatymas (1 val.)
  2. Komunikacijos svarba visuomenėje (1 val.)
  3. Komunikacijos kanalai (1 val.)
  4. Komunikacijos naujovės (1 val.)
  5. Socialiniai tinklai ir jų galimybės (teorija) (2 val.)
  6. Socialiniai tinklai ir jų galimybės (praktika) (2 val.) 

 

Dalyviai:

Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenė

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Vida Undzėnienė