MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KODĖL SUNKU SKAITYTI SENĄJĮ TESTAMENTĄ?

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Naująjį Testamentą skaitome dažniau, jį lengviau suprantame, o skaityti Senąjį Testamentą, kai kuriuos tekstus analizuoti su mokiniais dažnai pasirodo sunkesnis uždavinys. Kodėl? Senojo Testamento formavimasis truko keliolika šimtmečių. Viskas prasidėjo nuo gyvo žodžio, perduodamo iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą, apie tai, kaip ir kada Biblijos žmogus atpažino veikiant Dievą savo istorijoje. Kokia ta istorija? Kokia to meto kultūra? Ką reiškia tam tikri simboliai ano meto žmogui? Kodėl Senajame Testamente yra tiek daug prieštaravimų?

Atidžiau skaitydami Senąjį Testamentą, pastebėsime čia dažnai pasikartojančias įvairias formuluotes, atpažinsime tekstų, kurie gali būti lyginami tarpusavyje dėl formos ar turinio panašumų, grupes, ir iškart atskirsime pasakojimą nuo poezijos. Taip yra todėl, kad Senąjį Testamentą ne tik kad sudaro daugybė skirtingiems autoriams ir skirtingoms istorinėms epochoms priskiriamų knygų, bet, be šios įvairovės, tose knygose greta gula ir skirtingų žmogaus literatūrinių raiškos būdų gausa. Pastaroji priklauso ne tik nuo žmogaus gebėjimo kūrybingai įvardyti savo įvairialypę gyvenimiškąją patirtį, bet ir nuo pačios gyvenimiškosios aplinkos, kurioje gimsta konkreti patirtis.

Programa padės dalyviams geriau suprasti Senojo Testamento skaitymo ypatumus ir padės lengviau pasiruošti pamokoms, kuriose analizuojami šios Biblijos dalies tekstai.

 

Programos tikslas:

 Atskleisti Senojo Testamento skaitymo ypatumus, literatūrinę specifiką ir jame esančių prieštaravimų kilmę bei supratimo galimybes.

 

Programos uždaviniai:

  1. Aptarti bendrais bruožais Senojo Testamento atsiradimo ir užrašymo aplinką;
  2. Atskleisti literatūrinę specifiką bei prieštaravimų kilmę;
  3. Perteikti Senojo Testamento skaitymo ir supratimo galimybes.

 

Programos turinys (temos, val.):

  1. Senojo Testamento skaitymo ir supratimo problemos: atpažinti, įvardinti, spręsti. – 2 ak. val.
  2. „Sunkių“ Senojo Testamento tekstų skaitymas ir aiškinimasis. – 2 ak. val.
  3. Įvairių šaltinių apraiškos ST, arba iš kur Biblijoje tiek prieštaravimų? – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

Tikybos mokytojai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė