MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kitų dalykų mokytojams

Programa skirta technologijų ir dailės mokytojams, dizaino būrelių vadovams. Mokytojai patobulins pedagogines, psichologines, metodines kompetencijas, įgis daugiau, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties.
Programa suteiks žinių apie tai, kaip paįvairinti technologijų dalyko mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją. Seminare įgytos žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.
Programa supažindina su tuo, kaip paįvairinti dailės dalyko mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją. Įgytos žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.
Programa supažindina su interjero dekoracijų gamybos ypatumais, technikų įvairove, reikalingomis priemonėmis, tinkamu priemonių pasirinkimu.
Šio seminaro metu mokytojai bus mokomi ne tik teoriškai susipažinti su įvairiais mokymo metodais, tačiau ir patys žais, improvizuos, muzikuos, ritmuos, papildys savo žinojimą žaidimais, nuorodomis, audio įrašais. Taip pat mokysis dirbti komandoje. Diskusijos metu ieškos būdų kaip turimą ir įgytą patirtį panaudoti ugdymo turinio paįvairinimui, siūlys galimybes ir aptars realybę šiandienos mokykloj.