MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kiti dalykai

Programa padės atpažinti įvairias meno raiškos formas šiuolaikiniame kultūros kontekste ir suvokti jų turinį (idėjas), interpretacijos galimybes ir jų ribų suvokimą, kada turinys būna atpažįstamas ar jau transformuojamas netikėta linkme.
Programa siūlo modelius, pavyzdžius ir idėjas organizuojant ir vedant šiuolaikines kūno kultūros pamokas.
Programa supažindina, kaip paįvairinti dailės ir technologijų dalykų mokymo procesą, kaip skatinti mokinių motyvaciją ir kūrybiškumą. Žinios palengvins mokytojų pasiruošimą pamokoms, suteiks postūmį mokytojų profesinės kompetencijos plėtotei.
Kalėdų laukimą galime paversti stebuklingu – padovanoti sau popietę praleistą drauge – geriant arbatą ir kalbantis apie šventes, jų prasmę ir jų pasitikimą. Susikurti šiltą imbierais ir cinamonu kvepiančią nuotaiką, juk sakoma, kad laukimas - pats gražiausias metas.
Šios programos paskirtis – skleisti informaciją apie unikalias etnokultūros tradicijas ir galimybes šias žinias integruoti ugdymo procese, taip pat skatinti mokytojus ieškoti galimybių ugdymo procesą organizuoti netradicinėse erdvėse (muziejai, tautodailininkų dirbtuvės ir pan.). Programa skirta praplėsti žinias tradicinių amatų srityje numatant jų pritaikymą.
Programa skirta technologijų ir dailės mokytojams, dizaino būrelių vadovams. Kokybiniai mokymosi programos sąlygoti pokyčiai, įgytos naujos kompetencijos ir nuostatos atsispindės sekančių metų kūrybiniuose darbuose, kurie bus pateikti edukaciniame renginyje.
Kas dveji metai Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizuoja Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursą „Tramtatulis“. Jis rengiamas keliais turais: vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu. Suvalkijos regione pasigendama gausesnio įvairių amžiaus grupių dalyvių skaičiaus, įvairesnio atlikėjų repertuaro.
Ši programa skirta muzikos bei meno mokyklų fortepijono, fortepijoninio dueto bei įvairių sudėčių ansamblio su fortepijonu dalyko mokytojams bei mokiniams.
Programoje dalyvaujantys mokytojai turės galimybę įgyti naujų žinių, praktinėje dalyje pamatyti atviras meistriškumo pamokas, pasiklausyti koncerto.
Šių mokymų metu mokytojai išmoks pagrindinius vaikų maitinimą reglamentuojančius kriterijus, sveikatai palankaus vaikų mitybos įpročių formavimo strategiją, išmoks susidaryti sveikatai palankų valgiaraštį, išsirinkti sveikatai palankius maisto produktus ir pagaminti sveikatai palankius patiekalus. Sužinos naujų receptų, ką galima perteikti vaikams, kad gaminimas būtų paprastas, bet patiekalai sveikatai palankūs ir subalansuoti.
Šios programos paskirtis - skleisti informaciją apie šiaudinius sodus. Tai – vieni paslaptingiausių senųjų tautodailės dirbinių, kaip tradicinės kultūros elementų.
LR Vyriausybės programoje numatyta, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokytojams keisis darbo apmokėjimo ir jo organizavimo sistema – bus įvestas etatinis darbo apmokėjimas. Ši sistema radikaliai skiriasi nuo dabar taikomos valandinio – tarifinio apmokėjimo.
Programa supažindina su krepšinio ir tinklinio technikos elementų mokymų kitaip kūno kultūros pamokose.
Meninis išprusimas, jautrumas grožiui, kūrybiškumas dabartinėmis intensyvaus techninio progreso sąlygomis yra labai svarbus ne tik intelektualaus meninio produkto kūrėjui, bet ir eiliniam produkcijos vartotojui, siekiančiam orientuotis vaizduojamojo ir daiktiškojo meno pasaulyje.
Dailės ir technologijų mokytojai teorinio-praktinio seminaro metu iš viso to stengsis sudaryti darnią visumą - meninės kūrybinės raiškos plėtojimas, įgytos patirties estetinis kryptingumas - ugdymo/si aplinkų kūrimas.
Ugdant jaunimą ypač svarbu, kaip sąmonėjančios asmenybės suvokia save, kaip susitvarko su psichinėmis savo galiomis, kokią randa vietą pasaulyje. Čia svarbiausia vertybinė sistema, kurią perduoda mokytojai ir būtent dailės, estetinis, kūrybinis ugdymas tampa vienu iš svarbiausių savivokos, saviugdos atsakingos laisvės asmenybių raidos instrumentarijų.
Šios programos paskirtis – pateikiant naujausios teisinės švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymo bazės analizę, pagilinti pedagogų žinias ir supratimą apie jų pareigą ir atsakomybę už savalaikį mokinių SUP įvertinimą ir tenkinimą, aptarti įrodymais pagrįstus praktinius atvejus, išanalizuoti svarbesnius mokinių individualiųjų poreikių pažinimo ir įvertinimo aspektus.
Ši programa suteikia kūno kultūros mokytojams galimybę susipažinti su netradiciniais sportiniais žaidimais, jų panaudojimo kūno kultūros pamokose ypatumais. Programa siūlo fizinio ugdymo modelius bei pavyzdžius panaudojant netradicinius sportinius žaidimus kūno kultūros pamokose.
Programa nagrinėja tradicinius lietuvių liaudies vaizduojamosios dailės bei dailiųjų amatų žanrus (medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kiti) ugdymo procese.
Žemės meno prasmė, jo principai – žmonių sąmoningumo ugdymas aplinkos apsaugos, klimato kaitos klausimais, turizmo ir aplinkosaugos skatinimas, galų gale, kūrybiškas žmogaus ir gamtos santykis.
Seminaras „Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje” skirtas mokyklos lyderių, galinčių telkti bendruomenę ir imtis iniciatyvos, ruošimui. Šių žmonių dėka mokykloje būtų galima nuosekliai plėtoti socialinį ir emocinį mokinių bei įgyvendinti visuminį vaikų ugdymą.
Šiandienos ugdymo kontekste yra labai svarbi inkliuzijos sąvoka. Inkliuzija laikoma procesu, kurio metu turi būti užtikrinamas kokybiškas ugdymas visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos (UNESCO, 2009). Kūno kultūra yra viena palankiausių aplinkų, kurioje įvairių gebėjimų asmenys gali atrasti save.
Programoje dalyvaujantys mokytojai turės galimybę įgyti naujų žinių interpretuojant įvairių kūrinių žanrą , praktinėje dalyje pamatyti atviras meistriškumo pamokas.
Programos dalyviai šios programos metu susipažins su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukimo galimybėmis į bendrą kūno kultūros pamoką.
Programa skirta technologijų ir dailės mokytojams, dizaino būrelių vadovams. Mokytojai patobulins pedagogines, psichologines, metodines kompetencijas, įgis daugiau, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties.
Puslapiai: 12»