MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KAMERINIO MUZIKAVIMO AKTUALIJOS ŠIUOLAIKINĖJE MUZIKOS MOKYKLOJE, INTERPRETAVIMO GALIMYBĖS, NAUJŲ FORMŲ PAIEŠKA

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ši programa aktuali neformaliojo vaikų švietimo ugdymo fortepijono ir kitų specialybių mokytojams, dirbantiems provincijos mokyklose. Muzikos mokyklos mokytojas ugdymo procese siekia skatinti mokinių mokymosi motyvaciją sudarydamas įvairius ansamblius, ieškodamas naujų skambesių ir įvairių kūrinių atlikimo ir pateikimo įgūdžių. Programa padės vystyti bei plėtoti mokytojų gerosios patirties sklaidą, siekiant skatinti mokytojus ieškoti naujų saviraiškos galimybių, lavinti estetinį skonį, ugdyti poreikį klausytis muzikos ir ją suvokiant ansambliniame grojime. Programos dalyviai turės galimybės paklausyti įvairių sudėčių kamerinių ansamblių skambėjimo, dalyvauti atvirose meistriškumo pamokose, diskusijose.

 

Programos tikslas:

 Skatinti fortepijono mokytojus ugdyti mokinių saviraišką, artistiškumą, kūrybiškumą, estetinius gebėjimus, muzikinį skonį, solinio ir ansamblinio grojimo meistriškumą.

 

Programos uždaviniai:

  1. Stiprinti mokinių pasitikėjimą ir motyvaciją, suteikiant galimybę visiems dalyvauti įvairios sudėties ansambliuose.
  2. Supažindinti mokinius su įvairių epochų bei stilių ansambline muzika.
  3. Skatinti mokinių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą ir atlikimo džiaugsmą, puoselėjant ansamblinio muzikavimo tradicijas.
  4. Sudaryti galimybes muzikos pedagogų bendradarbiavimui, tobulinimui dalykinių kompetencijų pasidalinant profesine patirtimi.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Teorinė dalis:

Koncertas - 1 val.

Atviros meistriškumo pamokos – 2 val.

Metodinis pranešimas – 2 val.

Diskusijos,dalijimasis gerąją patirtimi – 1val.

 

Dalyviai:

Sūduvos regiono,Veiverių A. Kučingio meno mokyklos, Kauno I muzikos mokyklos, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos mokytojai.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gelžinienė.