MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KALBĖTI MOKOMĖS KITAIP

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Programa yra skirta logopedams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai. Taip pat daug naudingų žinių ir praktinių įgūdžių gali gauti pedagogai dirbantys su pradinių klasių mokiniais, ypač, jei klasėje yra vaikų, besimokančių pagal individualias programas.

Logopedo darbas su vaikais susijęs su labai sudėtingais smegenų veiklos aspektais: kalbėjimu, kalbos supratimu, skaitymu ir rašymu. Todėl logopedams reikia papildomų įgūdžių dirbant su vaikais, kurių kalba vystosi netolygiai, kurie turi dėmesio sutrikimų ir pan.

Dalyviai išmoks praktiškai naudoti smegenų veiklą skatinančius pratimus, kūrybiškai juos taikyti atsižvelgiant į vaiko asmenybę.

 

Programos tikslas:

 Tobulinti logopedų specialiąją kompetenciją, supažindinant su smegenų plastiškumo teorija, mokėjimu parinkti tinkamą logopedinio darbo būdą esant skirtingiems sutrikimams bei praktiškai išbandant.

 

Programos uždaviniai:

  1. Pateikti vaizdinę medžiagą skirtą naujiems pratimams pristatyti;

  2. Aptarti smegenų plastiškumo teorinius ir praktinius aspektus;

  3. Perteikti detalius metodinės medžiagos panaudojimo atvejus;

  4. Praktinių užsiėmimų metu rodyti ir kartu bandyti kaip veikia kalbos plėtojimo priemonės.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Teorijos apie smegenų plastiškumo tyrimus perteikimas. 1 ak. val.

Praktinio darbo pavyzdžiai patvirtinantys smegenų plastiškumo teoriją. 1 ak. val.

Pratimai, kurie padeda stimuliuoti kalbą, klausimai iš auditorijos. 2 ak. val.

Pratimai, kurie padeda stimuliuoti skaitymą, rašymą ir dėmesio sutelkimą, klausimai iš auditorijos
2 ak. val.

Iš viso: 6 ak. val.

 

Dalyviai:

Specialieji pedagogai, logopedai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

 

Laikas:

2018 metai, 6 ak. val.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Jūratė Gaidienė