MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

KAIP PADĖTI VAIKUI ĮVEIKTI SKAITYMO SUNKUMUS?

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Skaitymas yra viso mokymo proceso pagrindas, jis svarbus visų mokomųjų dalykų įsisavinimui ir netgi socialinei individo adaptacijai.  Kai kuriems vaikams sunku išmokti skaityti, jie jaučia nerimą, įtampą, pradeda nepasitikėti savimi. Svarbu kuo anksčiau pastebėti tuos vaikus ir teikti reikiamą pagalbą. Norint geriau padėti vaikui, mokytojas turi suvokti, kaip jaučiasi toks vaikas klasėje, išmanyti, kaip vyksta skaitymo mokymo(si) procesas ir kas gali jį trikdyti, gebėti parinkti tinkamus metodus, padedančius koreguoti skaitymo sutrikimus.

Seminaro metu švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai pagilins žinias apie skaitymo procesą, gaus žinių, kaip įveikti skaitymo mokymosi sunkumus ir juos sukeliančias priežastis, mokysis kūrybiškai spręsti iškylančias ugdymo problemas, susipažins su mokymo priemonės „Labas, raide“  panaudojimo galimybėmis sprendžiant vaikų mokymosi skaityti sunkumus.

 

Programos tikslas:

Suteikti mokytojui daugiau žinių kaip padėti vaikui,  turinčiam skaitymo sunkumų.

 

Programos uždaviniai:

1. Pagilinti mokytojų žinias apie skaitymo procesą.

2. Suteikti žinių, kaip įveikti skaitymo mokymosi sunkumus ir juos sukeliančias priežastis.

3. Mokyti kūrybiškai spręsti iškylančias ugdymo problemas.

4. Atskleisti mokymo priemonių „Labas, raide“ panaudojimo galimybes sprendžiant vaikų mokymosi skaityti sunkumus.

 

Programos turinys (temos, valandos):

1.Skaitymo mokymo(si) procesas. Gero skaitymo prielaidos. (teorija, 1 akad.val.)

2.Pažinimo procesų sutrikimų sąlygojami skaitymo sunkumai. Vaiko, turinčio skaitymo sunkumų, savijauta. (teorija/praktika 2 akad.val.)

3. Kai vaikui sunku įsiminti raidę, perskaityti žodį.  Mokymo priemonių „Labas raide 1“, „Labas raide 2“ ir „Labas raide 3“ panaudojimo galimybės, padedant įveikti skaitymo sunkumus. (teorija/praktika 1 akad.val.)

4.Teksto pritaikymas vaiko skaitymo lygiui. (praktika 1 akad.val.)

5. Žaidimų naudojimas skaitymo mokymosi procese. (praktika 1 akad.val.)

 

Dalyviai:

Specialieji pedagogai, logopedai, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai. 

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkas Vygantas Dilys