MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ilgalaikės programos

Programa skirta norintiems įgyti teorinių ir praktinių įgūdžių siuvėjo profesijoje. Ši programa suteikia galimybę išmokti dirbti su siuvimo ir lyginimo įrengimais, sukonstruoti, sukirpti ir pasiūti nesudėtingo modelio drabužius.
Turėdami 3D brėžinių kūrimo žinių, mokymų dalyviai gali pritaikyti savo žinias darbo rinkoje kuriant savo verslą, taip pat savarankiškai plėtoti ir gilinti žinias naudojant kitas taikomąsias programas.
Turėdami 2D brėžinių kūrimo žinių, mokymų dalyviai gali pritaikyti savo žinias darbo rinkoje kuriant savo verslą, taip pat savarankiškai plėtoti ir gilinti žinias naudojant kitas taikomąsias programas.
Mokysimės suprasti kaip reikėtų įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. Planuojant veiklas, svarbu yra vaiko gebėjimai, motyvacija ir kokius įgūdžius jis įgis, vaiko stipriosios pusės, jo poreikiai, galimybės ir interesai. Vaikų pasiekimų aplankai. Šis dokumentų rinkinys parodo svarbiausius vaiko pomėgius ir stipriąsias raidos puses.
Šia programa siekiama tobulinti programos dalyvių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padedančias identifikuoti mokinių emocinius sunkumus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie socialinių emocinių kompetencijų sampratą, įvertinimo galimybes.
Ši programa sukurta būtent tam, kad puikias specialisto kompetencijas pastiprinus vadovavimo įgūdžiais, turėtume puikius, motyvuotus ir rezultatų siekiančius vadovus.
Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (toliau - kursas) skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio – psichologinio išsilavinimo.