MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

IKT

Seminaro dalyviai sužinos apie įvairias mokomųjų dalykų skaitmeninių įrankių formas, gebės rasti jiems pritaikymo galimybes. Pedagogai įgis įgūdžių taikyti skaitmeninį turinį savo dalyko pamokose, ruošti skaitmeninius išteklius bei kurti virtualias erdves savo pamokoms.
Šiuolaikinėje mokykloje ugdymo turinys orientuojamas ne vien į konkrečių žinių įgijimą, bet į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų bei nuostatų ugdymą, svarbu, kad ugdytiniai galėtų sėkmingai kurti savo asmeninį gyvenimą, integruotis šiuolaikinėje visuomenėje, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinus pagrindus. Skaitmeninė kompetencija minima kaip vienas svarbiausių XXI amžiaus gebėjimų.
Programa ,,Išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių panaudojimas pamokose“ skirta visiems mokytojams, jų kompetencijų IKT naudojimo ugdymo procese plėtojimui bei tobulinimui. Mokytojai išplės pedagogines, psichologines, metodines bei kompiuterinio raštingumo kompetencijas, įgis daugiau praktinio pobūdžio gebėjimų taikyti IKT savo dalyko pamokose, bendravimo, bendradarbiavimo bei konsultavimo/si patirties.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų vadovams. Ši programa suteikia galimybę išmokti dirbti su pagrindinėmis kompiuterio programomis, įvaldyti reikalingiausias programas darbui mokykloje. Turėdami kompiuterio naudojimo pradmenis, mokymų dalyviai gali pritaikyti informacines technologijas darbo vietoje, keliant kvalifikaciją, taip pat savarankiškai plėtoti ir gilinti žinias naudojant kitas taikomąsias programas.
Informacinės technologijos (IT) vis daugiau vietos užima tikybos pamokose. Metodinės medžiagos padedančios dirbti mokytojams šioje srityje yra labai mažai. Pastebėta, kad ne visi mokytojai efektyviai išnaudoja pamokoje IT priemones. Šiandienos mokytojui labai svarbūs aktyvūs mokymo metodai, bendravimas ir bendradarbiavimas pamokoje įvairiomis plotmėmis.
Informacinės ir komunikacinės technologijos (toliau – IKT) vis labiau veikia mokymo ir mokymosi metodus, daro įtaką mokymo turiniui ir visam ugdymo procesui. Pedagogas šiandieninėje mokykloje turi pasižymėti bendrąja pedagogine kompetencija, bei edukacinių idėjų ir technologijų taikymo kompetencija, išmanyti šiuolaikines didaktines sistemas, edukacines technologijas ir metodus bei gebėti patys juos kurti, taikyti veikloje ir vykdyti gerosios patirties sklaidą.