MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams

Programoje pristatomas „emocinio intelekto“ vystymo modelis. Mokoma(si) įsisąmoninti emocines reakcijas, jas valdyti. Analizuojama emocinio atsparumo technologija. Diskutuojama kaip pozityviai iškrauti emocinę patirtį. Dėmesingumo praktika abejingų nepaliks, padės atpažinti asmenines kliūtis ugdymo proceso realybėje.
Šiuolaikinės technologijos tapo neatsiejama ugdymo dalimi, todėl programos metu bus parodomos, pristatomos šiuolaikinės technologijos (interaktyvios lentos) ir mokoma, kaip galima jas pritaikyti ugdymo metu, ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Svarbiausias uždavinys – išmokyti vaiką į situacijas ir problemas žvelgti tyrėjo akimis bei laikytis pagrindinių tyrinėjimo ir pažinimo taisyklių. Viskas turi vykti tarsi savaime patiriant pažinimo džiaugsmą, be nusivylimo ir neigiamų emocijų. Vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas, todėl tam svarbu mokytojo kūrybinis mąstymas, kuriant edukacines erdves.
Komandinis darbas bus efektyvus tik tuomet, kai kiekvieno savo nario sugebėjimus grupė sugebės panaudoti užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Organizacijos sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių – glaudus vadovų ir darbuotojų bendradarbiavimas, informacijos perdavimas, psichologinis klimatas, darbinis aktyvumas.
Seminaro metu bus aptarta vaikų netinkamo elgesio priežastys, kas skatina. Analizuojama, kad šeima tai ta vieta, kurioje vaikas turi būti saugus ir šeima yra vaiko emocijų ir elgesio veidrodis.