MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Humanitarinių mokslų mokytojams

Pritaikę teorines žinias, mokymosi medžiagą bei įgytas kompetencijas seminaro dalyviai įgis žinių apie mokinio skirtybes, išmoks atpažinti jas, gebės tinkamai pritaikyti ugdymosi metodus bei priemones.
Ši programa padės mokytojams plėtoti mokytojų kompetencijas bendrauti, bendradarbiauti ir reflektuoti kartu su kolegomis, aptariant savo pamokų sėkmę ir jų tobulinimo galimybes siekiant ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
Svarbiausias ,,Atvirkščios pamokos“ privalumas yra tas, kad mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais – tai mokymąsi daro efektyvesniu, o mokiniai lavina svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius. Antra, studijuojant naują mokomąją medžiagą namie mokinių neriboja pamokos laikas, dėmesio neblaško klasės draugai ir pan.
Baigę 6 valandų kursų programą mokytojai gebės savarankiškai kurti kūrinio (teksto) analizės I-III lygių užduotis, vertinti sukurtą tekstą remiantis Solo taksonomija, gaus ir pritaikys savo veikloje mokinio pažangos matavimo įrankius, naudosis praktinėmis idėjomis.
Anglų kalbos mokytojai turės galimybę susipažinti ir patys išbandyti save atlikdami praktines užduotis. Taip pat įgis teorinių žinių, kaip efektyviau panaudoti skanduotes, ritminius ir tarimo paraidžiui pratimus skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui, kaip efektyviai naudoti laiką atliekant šias technikas ne tik individualiai, bet ir porose ar grupėse. Bus pateikiamos dažniausiai daromos klaidos.