MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Gamtos mokslų mokytojams

Šia programa plėtoja mokytojų gamtamokslinę kompetenciją, padedančią plėsti, įvairinti ir taikyti biologijos tiriamųjų darbų metodus ir formas pamokose, kurie palengvintų mokytojo darbą, motyvuotų mokinius, o mokymą(si) paverstų įdomia, naudinga veikla. Programa leidžia praktiškai bandyti ir kūrybiškai taikyti tiriamąją veiklą ugdymo procese, atnaujina žinias ir lavina įgūdžius, sudaro sąlygas diskutuoti ir dalinsis patirtimi.
Seminaras naudingas mokytojams, norintiems praktiškai išmokti dirbti su minėtomis programėlėmis, kurios leis tobulinti IKT naudojimo ugdymo procese kompetencijas. Ypač naudingas mokytojams, norintiems programėles naudoti gamtos mokslų pamokose.