MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

FORTEPIJONO SOLO INTERPRETACIJOS IR ANSAMBLINIO MUZIKAVIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Ši programa skirta muzikos bei meno mokyklų fortepijono, fortepijoninio dueto bei įvairių sudėčių ansamblio su fortepijonu dalyko mokytojams bei mokiniams.

Programos lektorius pristatys muzikavimo fortepijonu interpretacijos galimybes nuo solo iki įvairių sudėčių kamerinio ansamblio. Programa skirta suteikti dalyviams žinių ir gebėjimų skambinant ir analizuojant įvairių epochų, žanrų bei muzikos formų kūrinius, suteikti ugdytiniams galimybę laisvai naudotis instrumentu tiek solo, tiek ansamblyje pagal savo meno šakos dalyko poreikius, įgyti estetinės meninės kompetencijos pagrindus, lavinti atlikėjišką kompetenciją, muzikinį intelektą.

 

Programos tikslai:

  1. Puoselėti jaunojo atlikėjo prigimtinį muzikalumą, ugdyti motyvuotą ir artistišką asmenybę, turinčią savo požiūrį, interpretuojančią ir vertinančią muziką.

  2. Lavinti kokybiškesnius solo skambinimo gebėjimus ir atlikėjišką kompetenciją, meninę vaizduotę.

  3. Formuoti ansamblinio muzikavimo įgūdžius, padėti suvokti vieningą kūrinio idėją, taip pat artikuliacines, agogines, dinamines kūrinio raiškos priemones, muzikos stiliaus bruožus

 

Programos uždaviniai:

  1. Puoselėti kūrybinius, interpretacinius gebėjimus.

  2. Plėtoti skambinimo fortepijonu įgūdžius, lavinti muzikinę klausą, atmintį bei estetinį skonį.

  3. Įgyti žinių ir gebėjimų atlikti svarbiausių muzikos žanrų, formų bei stilių kūrinius tiek solo, tiek ansambliuose.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Kūrybingas, noriai muzikuojantis žmogus, gebantis raštingai skambinti įvairių epochų ir žanrų muziką. Muzikinės klausos ugdymas. Maksimalus atliekamų kūrinių įprasminimas.

  2. Gebėjimas vertinti ir įsivertinti. Gilinimasis į muzikos charakterį, meninį turinį. Kūrybiškumo puoselėjimas, vaizduotės lavinimas. Muzikavimo ansamblyje kriterijai – melodinis, tembrinis, harmoninis, faktūrinis bendrumo suvokimas. Analitinio mąstymo ugdymas vertinant, analizuojant, sisteminant kūrinių muzikinė kalbą, interpretaciją, stilistiką, kultūrinį kontekstą.

  3. Mokymų apibendrinimas

 

Dalyviai:

 Bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų pedagogai

 

Laikas:

2018 m.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gelžinienė