MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

FONETINĖ GRAFIKA KALBOS UGDYMO PROCESE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Programa yra skirta specialiesiems pedagogams ir logopedams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams dirbantiems su vaikais, kuriems nustatyti bet kokios rūšies kalbos ar kalbėjimo sutrikimai. Seminarą sudaro keturios dalys:

a)         Verbo-toninio metodo ištakos

b)        Šio metodo teoriniai pagrindai

c)         Fonetinės grafikos, kaip vienos iš verbo-toninio metodo srities pristatymas

d)        Praktinė dalis mokantis dirbti su metodine medžiaga.

Logopedo darbas su vaikais susijęs su labai sudėtingais smegenų veiklos aspektais: kalbėjimu, kalbos supratimu, skaitymu ir rašymu. Todėl logopedams reikia papildomų įgūdžių dirbant su  vaikais, kurių kalba vystosi netolygiai, kurie turi dėmesio sutrikimų ir pan.

  Dalyviai išmoks praktiškai panaudoti fonetinės grafikos užduotis, kūrybiškai jas taikyti atsižvelgiant į vaiko asmenybę.

Programos trukmė 6 val.


Programos tikslas:

Tobulinti specialiųjų pedagogų logopedų specialiąją kompetenciją, supažindinant su fonetinės grafikos pagrindais, mokėjimu parinkti tinkamą medžiagą  konkrečiai kiekvienam vaikui.


Programos uždaviniai:

1) pateikti vaizdinę medžiagą skirtą naujiems pratimams pristatyti.

2) aptarti verbo-toninio metodo  ir fonetinės grafikos teorinius ir praktinius aspektus.

3) perteikti detalius metodinės medžiagos panaudojimo atvejus.

4) praktinių užsiėmimų metu rodyti kaip veikia kalbos atstatymo priemonės.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Teorijos apie verbo-toninio metodo tyrimus perteikimas   1 ak. val.
  2. Fonetinės grafikos, kaip atskiros verbo-toninio metodo srities pristatymas ir teorinis pagrindimas,  1 ak. val.
  3. Pratimai, kurie padeda stimuliuoti kalbą, klausimai iš auditorijos   2 ak. val.
  4. Pratimai, kurie padeda stimuliuoti skaitymą, rašymą ir dėmesio sutelkimą, klausimai iš auditorijos 2  ak. va1 .

 

Dalyviai:

Logopedai, specialieji mokytojai, ikimokyklinio ugdymo specialistai, pradinių klasių mokytojai.


Laikas:

2018 m. spalio mėn.


Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Vida Undzėnienė