MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

FIZINIS UGDYMAS PRADINUKAMS. FUTBOLIUKO ELEMENTAI PAMOKOJE

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Mažas mokinių fizinis aktyvumas, kasmet prastėjanti mokinių sveikata, skatina pedagogus ieškoti įvairesnių pamokos organizavimo formų. Viena iš jų supažindinimas su įvairiomis sporto šakomis. Futbolas mūsų mieste yra ypač populiarus, todėl futbolo elementų įtraukimas į ugdymą skatintų mokinius aktyviau sportuoti bei įsitraukti į sportinę veiklą ir aktyvų judėjimą.

 

Programos tikslas:

Supažindinti su futbolo elementais pamokoje bei pasidalinti patirtimi apie įvairesnius pamokos organizavimo metodus.

 

Programos uždaviniai:

  • Perteikti žinias ir pasidalinti turima patirtimi, kaip įtraukti mokinius į aktyvią fizinę veiklą;
  • Suteikti galimybę pedagogams praktiškai išbandyti futbolo elementus ir pratimus pamokoje.

 

Programos turinys (temos, valandos):

Fizinis aktyvumas pradinėse klasėse. – 2 ak. val.

Kaip paįvairinti pamoką. Žaidybiniai elementai. – 2 ak. val.

Praktinė veikla su futbolo kamuoliais sporto salėje. – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

 Pradinio ugdymo pedagogai

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė