MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ETNOKULTŪROS TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE. ŠIAUDINIAI SODAI

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas):

Tradicinės savo tautos kultūros pažinimas sudaro prielaidas ugdyti pilietiškumą, meilę savo kraštui, tautai, padeda vertinti ir suprasti kitų tautų meną ir kultūrą. Šios programos paskirtis - skleisti informaciją apie šiaudinius sodus. Tai – vieni paslaptingiausių senųjų tautodailės dirbinių, kaip tradicinės kultūros elementų. Supažindinti su sodų naudojimo papročiais ir tradicijomis lietuvių kultūroje, supažindinti su šiaudinių sodų klasifikacija, ornamentais, technologija, regioniniu paplitimu, ryšiu su kitų kraštų kultūra. Atskleisti šiaudinių sodų erdvinių raštų, kaip universalių ženklų sistemos egzistavimą, bei ryšį su kitų kultūrų tautodailės darbuose aptinkamų ženklų reikšmėmis. Suteikti žinių apie šiaudinių sodų istoriją, paplitimą, gamybos technologiją. Programa skirta praplėsti žinias tradicinių amatų srityje, išmokti gaminti šiaudinius sodus, numatant jos pritaikymą.

 

Programos tikslas:

 Populiarinti senuosius amatus, sudominant senąja technika, telkti ir skatinti domėtis senaisiais amatais, ugdyti tautinį-kultūrinį tapatumą.

 

Programos uždaviniai:

  1. Supažindinti su šiaudinių sodų naudojimo tradicijomis ir papročiais lietuvių kultūroje;

  2. Išaiškinti šiaudinių sodų gamybos būdą, medžiagų parengimą, simbolių reikšmes;

  3. Praktinio darbo metu lavinti kruopštumą, kantrybę, meninį ir tautinės tapatybės jausmą;

  4. Ugdyti meilę savo krašto papročiams bei kultūriniam-istoriniam paveldui, ieškoti sąsajų su kitomis kultūromis.

 

Programos turinys (temos, valandos):

  1. Etnokultūrinio paveldo įvairovė, unikalumas, kultūrinių vertybių išsaugojimas. Šiaudinių sodų klasifikavimas – 2 ak. val.

  2. Šiaudinių sodų ornamentai ir simboliai. Šiaudinių sodų erdviniai deriniai. Darbo priemonės ir medžiagos – 2 ak. val.

  3. Erdvinis šiaudinių sodų ornamentų ir simbolių komponavimas bei interpretavimas.

  4. Šiaudinių sodų kūrimas – 2 ak. val.

 

Dalyviai:

Technologijų mokytojai

 

Laikas ir vieta:

2018 m. I pusmetis, 1 diena, 6 valandos.

 

Programos vadovas:

Švietimo centro metodininkė Gintarė Grigaliūnienė